Kontakta oss

St�ll en fr�ga

Bes�k v�rt supportforum och hitta svar fr�n v�rt kundserviceteam samt erfarna anv�ndare.

Fakturafr�gor

Bes�k v�rt fakturasupportcenter.

Why Webs?

Simply put, you need a website provider that can grow with you. We have been innovating in the web publishing space since 2001, so we like to think we know a little about building websites. Our site-builder is easier, our features are more robust, and our service is rock solid. That's why over 50 million people have chosen Webs to power their sites, with over 20,000 new sites added every day.

Is it really free? How do you make money?

Yes! With Webs, you can easily create and maintain your own website forever, absolutely free! To offset the costs associated with web hosting and maintenance, free websites are supported with advertising banners. In addition to our free site-building solutions, Webs offers optional Premium Service upgrades available for purchase at any time. These services include getting a custom domain (e.g., yourname.com), obtaining your own email addresses, removing advertising from your site, gaining access to premium features, and more.

How long will my site be free?

Forever! Your site will remain live for free as long as you continue to login to your Webs account. We recommend logging in at least once a month.

Can I run a business on Webs?

Absolutely! Hundreds of thousands of small businesses use Webs for their websites. Whether it's a simple business site or a full fledged online store, you can do it here. We also offer Premium Services like the ability to register a custom domain name (like yourname.com) to put a truly professional finish on your site.

Can I get my website listed in Google and Yahoo?

Certainly, once you create your site, simply post your URL to Google's free site submission page. Note: It may take a few days to a few weeks to get listed.

What are your Premium Services and how much do they cost?

Our Premium Services offer great enhancements to your sites, like removing ads, giving you a custom domain name, and upgrading your storage space and bandwidth. For a comparison chart and pricing, please visit our Premium Services page.

How easy is it to build a site?

If you can send an email, you can build a website. It's that easy.

Can I get help when building my site?

Of course! If you have questions about creating, maintaining or upgrading your website, or are experiencing problems, please login and visit our Support Portal. We have many resources to help you build a great site as well as an active community of Webs experts. Premium customers also have access to live chat support 24/7.

How can people find my site?

If it's traffic you seek, we offer a full suite of promotional tools designed to get your site new visitors. This includes helping you get listed on Google and Yahoo! search engines, as well as using new media like Facebook and Twitter.If you want to keep your site private, we offer password protection to prevent any unapproved visitors from viewing your content.

Can I make money with my site?

Yes. From promoting services to selling products, thousands of businesses have been built with Webs. In addition, you can choose to run your own advertising partners on your site in order to capitalize on your traffic.

What if I need a domain name like myname.com or have a domain I'd like to transfer?

You can create your own personal domain name with accompanying email service at any time by purchasing our Premium Services. You can also transfer existing domain names purchased elsewhere to your Webs website.

I am having billing issues related to my Premium Services, who can I contact?

To make changes to your billing information, cancel your Premium Services or request a refund, please login to your account and visit the "Support" portal to chat with a customer representative.

Where do I go if I find offensive or illegal material on a Webs site?

To submit a complaint or notify Webs of a violation of our terms of service, please click here.

Does Webs offer phone support?

Yes! Phone support comes standard with our Pro Package. We offer email and live chat support options with our other packages, and we have a robust community forum where you can get help from the Webs community as well as Webs staff members.

How do I cancel and delete my Webs account?

You can cancel or close your website and account at any time. To do so, login to Webs with your email/password combination. Your sites will be listed on your dashboard. Click the "delete site" link to delete a website. If you are logging in with a username/password combination, then login, and click on the "Site Settings" link. You will find a delete account link at the bottom right of the Site Settings page.

What is the cancellation and refund policy on Webs' Premium Services?

We provide a 30-day hassle-free refund policy on all Premium Services, with the exception of domain names or domain services purchased using a coupon. To request a refund or to cancel the renewal of your Premium Services, please login and visit the "Support" link to speak to a customer representative.

Don't see your question? Visit our help center or login to your account and click the "Support" link to find additional help.

Trouble logging in? Click here.

",,,,,,,,,,"

Varför Webs?

Kort fattat så behöver du en hemsideleverantör som kan växa tillsammans med dig. Vi har agerat innovatörer inom vår bransch sedan 2001, så vi tror oss veta en del om att skapa hemsidor. Vårt hemsideverktyg är enkelt att använda, vi erbjuder mängder av funktioner och vår tjänst är mycket stabil. Det är därför som 50 miljoner människor har valt Webs som hemsideleverantör, och över 20 000 nya hemsidor läggs till varje dag.

>Är det verkligen gratis? Hur tjänar ni pengar?

Ja! Med Webs kan du enkelt skapa och underhålla din egen hemsida för alltid, helt gratis! För att täcka kostnader för hosting och underhåll finansieras de gratis hemsidorna med reklambanners. Förutom våra gratis hemsideverktyg, erbjuder Webs också valfria uppgraderingar till premiumtjänster som du kan köpa till när du vill. Dessa tjänster innefattar egna domäner (t.ex. dittnamn.com), egna e-postadresser, borttagning av reklam från din hemsida, tillgång till premium-funktioner och mycket annat.

Hur länge är min hemsida gratis?

För alltid! Din hemsida förblir aktiv och gratis så länge som du fortsätter att logga in på ditt Webs-konto. Vi rekommenderar att du loggar in minst en gång i månaden.

Kan jag bedriva verksamhet på Webs hemsidor?

Absolut! Hundratusentals småföretagare använder Webs hemsidor. Oavsett om du behöver en enkel företagshemsida eller en fullfjädrad nätbutik, kan du använda vår tjänst. Vi erbjuder också premiumtjänster såsom t.ex. möjligheten att registrera ett eget domännamn (som dittnamn.com) för att sätta en ännu proffsigare prägel på sidan.

Kan jag få min hemsida listad på Google och Yahoo?

Absolut. När du har publicerat din hemsida registrerar du utan kostnad sidans URL på Googles anmälningssida. Obs: Det kan ta allt från några dagar till några veckor för sidan att bli listad.

Vilka är era premiumtjänster och hur mycket kostar de?

Våra premiumtjänster erbjuder dig många förbättringsmöjligheter, såsom att ta bort annonser, få ett unikt domännamn och utöka lagringsutrymme samt bandbredd. För att se jämförelser och priser, gå till sidan Premiumtjänster.

Hur lätt är det att bygga en hemsida?

Om du kan skicka ett mejl kan du också bygga en hemsida. Så enkelt är det.

Kan jag få hjälp med att skapa min hemsida?

Självklart! Om du har frågor gällande hur du skapar, underhåller eller uppgraderar din hemsida, eller om du har stött på några problem, ber vi dig logga in och gå till vår supportportal. Där finns mängder av resurser som hjälper dig att skapa en proffsig hemsida, såväl som ett aktivt forum bestående av Webs-experter. Premiumabonnenter har även tillgång till en livechatt som är öppen dygnet runt.

Hur hittar folk min hemsida?

Om det är trafik du är ute efter, erbjuder vi en rad marknadsföringsverktyg utformade för att hjälpa dig att skaffa nya besökare. De hjälper dig att lista din hemsida på sökmotorer såsom Google och Yahoo!, såväl som att använda nya medier som Facebook och Twitter.Om du föredrar att behålla hemsidan för dig själv erbjuder vi lösenordsskydd som förhindrar obehöriga besökare från att se innehållet på sidan.

Kan jag tjäna pengar på min hemsida?

Ja. Tusentals företag har byggts upp med hjälp av Webs, och du kan göra allt från att marknadsföra tjänster till att sälja produkter. Dessutom kan du välja att köra dina egna reklampartners på din hemsida för att tjäna pengar på trafiken.

Vad gör jag om jag behöver ett domännamn såsom mittnamn.com eller har en domän som jag vill föra över?

Du kan skapa ditt eget unika domännamn med tillhörande e-posttjänst när som helst genom att köpa våra premiumtjänster. Du kan också föra över befintliga domännamn från andra leverantörer till din hemsida hos Webs.

Jag har frågor gällande faktureringen av mina premiumtjänster. Vem ska jag kontakta?

För att ändra din faktureringsinformation, avbeställa en premiumtjänst eller begära en återbetalning ber vi dig logga in på ditt konto och gå till supportportalen för att chatta med en kundservicemedarbetare.

Vad gör jag om jag hittar stötande eller olagligt material på en hemsida från Webs?

För att göra en anmälan eller meddela Webs att någon bryter mot våra tjänstevillkor, klicka här.

Erbjuder Webs telefonsupport?

Ja, telefonsupport ingår som standard i vårt Proffspaket. Våra andra paket erbjuder mejl- och chattsupport, och vi har ett stort supportforum där du kan få hjälp av andra användare och Webs-medarbetare.

Hur avslutar jag och tar bort mitt Webs-konto?

Du kan avsluta eller stänga ner din hemsida och ditt konto när som helst. För att göra det loggar du in på Webs.com med din e-postadress och ditt lösenord. På kontrollpanelen ser du dina hemsidor. Klicka på länken "ta bort hemsida" för att radera en hemsida. Om du loggar in med användarnamn och lösenord, logga då in och klicka på länken "Sidinställningar". Längst ner till höger på sidan hittar du du en länk som tillåter dig att radera kontot.

Vilka villkor gäller för avslut och återbetalning av Webs premiumtjänster?

Vi erbjuder en smidig 30 dagars återbetalningspolicy på alla premiumtjänster, med undantag för domännamn eller domäntjänster som har köpts med en kupong. För att begära en återbetalning eller avbryta förnyelsen av dina premiumtjänster ber vi dig logga in och klicka på länken "Support" för att prata med en kundservicemedarbetare.

Hittar du inte din fråga här? Gå till vårt hjälpcenter eller logga in på ditt konto och klicka på länken "Support" för ytterligare hjälp.

Har du problem att logga in? Klicka här.