Tjänstevillkor Sekretesspolicy Villkor för utvecklare Antispampolicy

Tjänstevillkor

Senast uppdaterade: 31 juli 2013
Välkommen till Webs (tidigare Freewebs)

De tjänster som erbjuds av Vistaprint Netherlands B.V., som tillhör samma koncern som Webs ("Webs" eller "oss" eller "vi" eller "vår/vårt/våra") inkluderar webbplatser på https://www.webs.com och https://www.freewebs.com liksom alla andra relaterade webbplatser, verktygsfält, widgets eller andra distributionskanaler som vi kan driva från tid till annan (tillsammans "Sajterna") och alla andra funktioner, innehåll, tjänster eller applikationer som erbjuds från tid till annan, av oss, eller av tredje parts leverantörer av Betaltjänster (tillsammans "Tjänsterna").

Detta avtal ("Tjänstevillkoren" eller "Avtalet") anger juridiskt bindande villkor för din användning av Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att bli bunden av dessa Tjänstevillkor, oavsett om du är "Webbplatsskapare" (vilket innebär att du har registrerat dig för att använda våra verktyg för att skapa en webbplats ("Webbplats")), "Medlem" (vilket innebär att du har registrerat dig på en Webbplats som finns i vårt webbhotell), "Besökare" (vilket innebär att du besöker Sajterna eller någon Webbplats som finns i vårt webbhotell), eller "Applikationsutvecklare" (vilket innebär att du har blivit godkänd för att skapa eller utveckla din applikation eller något annat som mottar data (en "Applikation") på Sajterna. Med begreppet "Användare" avses en Besökare, Medlem eller Webbplatsskapare. Genom att bläddra eller registrera dig på, skapa eller använda en Webbplats, Applikation eller Tjänst på Sajterna samtycker du till dessa Tjänstevillkor, och dessa Tjänstevillkor tillsammans med andra riktlinjer som vi kan komma att publicera från tid till annan, såsom vår Sekretesspolicy och våra Villkor för utvecklare (tillsammans "Riktlinjerna") ska reglera din användning av Tjänsterna. Om du inte samtycker till dessa Tjänstevillkor eller Riktlinjerna måste du avbryta användningen av Tjänsterna.

Du framhåller att du är fullt kapabel och har rättshandlingsförmåga att acceptera de villkor, skyldigheter, återgivanden och ansvarsförbindelser som anges i dessa Tjänstevillkor. Om du använder eller skapar en Webbplats eller Applikation på eller via Sajterna som representant för ett bolag eller en rättslig enhet (i) framhåller du att du är behörig att ingå detta Avtal på företagets eller enhetens vägnar och (ii) samtycker du till att begreppen "du" och "din/ditt/dina" i detta Avtal syftar på ditt bolag eller rättsliga enhet.

1. Tillämplighet

Användning av Tjänsterna och Medlemskap i desamma är ogiltig där den är förbjuden. Genom att använda Tjänsterna framhåller och garanterar du att (a) alla registreringsuppgifter som du skickar är sanna och riktiga, (b) du kommer att upprätthålla riktigheten hos uppgifterna, (c) du är 13 år eller äldre och (d) din användning av Tjänsterna inte strider mot någon tillämplig lag eller förordning. Ditt konto och din Webbplats (i tillämpliga fall) kan raderas och ditt Medlemskap kan avslutas utan förvarning om vi misstänker att du är under 13 år.

2. Lösenord

När du blir Medlem eller Webbplatsskapare kommer du också bli ombedd att välja ett lösenord till ditt konto. Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt, och fullt ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Du samtycker till att aldrig använda någon annan Användares konto, användarnamn eller lösenord eller avslöja ditt lösenord för någon tredje part eller göra någonting annat som kan äventyra ditt kontos säkerhet. Du samtycker till att meddela oss omedelbart om du misstänker någon obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller något brott mot säkerheten och förstår att vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder gentemot personer som missbrukar konton och medlemskap på Webbplatserna.

3. Avgifter

Vår grundläggande lösning för webbplatsskapande och webbhotell erbjuds dig utan kostnad. Vår kostnadsfria lösning finansieras genom reklam. Du kommer också att ha möjligheten att uppgradera ditt konto och köpa valfria Premiumtjänster och ytterligare funktioner som kan komma att göras tillgängliga av oss, Applikationer, våra dotterbolag eller affärspartners från tid till annan. När du gör det, är säljaren av tjänsterna och den part med vilken du ingår avtal Vistaprint Netherlands B.V. Se avsnitt 11-16 nedan för särskilda villkor gällande våra betaltjänster och betalningsvillkor.

4. Kontroll av webbplatsinnehåll och användaruppgifter

Du kontrollerar Webbplatserna som du skapar genom att använda våra Tjänster och Webs kräver inte några äganderättigheter i några texter, filer, bilder, foton, videor, ljud, musikaliska verk, kommentarer, rekommendationer, forum, listor, logotyper, varumärken, inlägg, meddelanden, taggar, författarskapade verk eller något annat verk eller författarskap som har lagts till eller skickas med något av föregående (tillsammans, "Innehåll") och som publiceras av dig eller av Besökare eller Medlemmar på dina Webbplatser. Därför åtar sig inte Webs något ansvar för något Innehåll som finns på din Webbplats och Webs har inte någon skyldighet att övervaka nämnda Innehåll eller din Webbplats. Du är därför ansvarig för borttagning av allt sådant Innehåll som bryter mot dessa Tjänstevillkor och för att säkerställa efterlevnad av dessa Tjänstevillkor.

Genom att besöka eller bli Medlem på en Webbplats som har skapats med hjälp av våra Tjänster, samtycker du till att Innehåll och den information som du tillhandahåller under registreringsprocessen (inkluderat din e-publiceradress) och andra interaktioner med Webbplatsen kan vara tillgängliga för Webbplatsskaparen och deras behöriga representanter och förvaltare, liksom alla Applikationsutvecklare vars Applikationer drivs på Webbplatsen i fråga. På likande sätt, genom att lägga till eller använda en Applikation eller en tjänst som tillhandahålls av ett av våra dotterbolag eller affärspartners, samtycker du till att det Innehåll och den information som du eller dina Webbplatsbesökare eller Medlemmar tillhandahåller i interaktionen med din Webbplats, liksom Applikationen eller tjänsten, kan bli tillgänglig för respektive Applikationsutvecklare, dotterbolag eller affärspartner och deras behöriga representanter. Vi kräver att Webbplatsskapare, Applikationsutvecklare, dotterbolag och affärspartners ska respektera dina sekretessinställningar och vår Sekretesspolicy, men ditt avtal med respektive Webbplats, Applikation, dotterbolag eller affärspartner kommer att reglera hur de kan använda Innehållet och informationen som delas med dem. Försäkra dig om att du förstår sekretessinställningarna, villkoren och sekretesspolicyerna för respektive Webbplats, Applikation eller tjänst innan du påbörjar någon interaktion. Observera att Webs inte kan garantera att nämnda tredje parter kommer att uppfylla sina avtalsmässiga krav, och Webs åtar sig inget skadeståndsansvar eller ansvar för tredje parts handlingar, eller för att genomdriva några avtal som nämnda tredje parter kan komma att ingå med dig eller med oss.

Som Webbplatsskapare kommer du och dina behöriga representanter och administratörer att ha åtkomst till e-postadresser som tillhör Medlemmarna på din Webbplats, tillsammans med viss information, Innehåll och data som tillhandahålls eller samlas in under deras registrering och användning av din Webbplats ("Medlemsuppgifter för Webbplats"). Webs kan också komma att ge dig tillgång till visa Besökaruppgifter som vi samlar in som en del av våra Tjänster (tillsammans med Medlemsuppgifter för Webbplats och andra uppgifter som du samlar in, "Användaruppgifter"). Du samtycker till att ha en sekretesspolicy eller på annat sätt göra det tydligt för dina Besökare och Medlemmar vilka Användaruppgifter du kommer att använda och hur du kommer att använda, visa eller dela dessa uppgifter. Du samtycker vidare till, i förhållande till Webs, med förbehåll för detta Avtal och varje Användares rättigheter, (i) att Webs äger alla rättigheter, äganderätter och intressen, inkluderat alla immateriella rättigheter, i och till Användaruppgifter som samlas in av oss, och (ii) du äger alla rättigheter, äganderätter och intressen, inkluderat alla immaterialrätter, i och till Användaruppgifter som samlas in av dig. Utan att det påverkar föregående, i Webs syfte att driva din Webbplats på Sajterna, beviljar du härmed Webs en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, överlåtbar, underlicenserbar, fullt betald, royaltyfri rätt och licens att i) använda, reproducera, lagra, modifiera, skapa härledda verk av, distribuera, offentligt framföra och visa Användaruppgifter på eller genom de Sajter och i alla nuvarande och framtida medier där Tjänsterna kan komma att distribueras, ii) använda och lämna ut Användaruppgifter och relaterade mätningar i ett sammanlagt eller annat icke-personligt identifierbart sätt (även för användning vid målgruppsinriktad reklam på ett icke-personligt identifierbart sätt genom och i samband med Sajterna) och (iii) använda Användaruppgifter till andra ändamål som tillåts av Webs Sekretesspolicy.

5. Din skyldighet att skydda användaruppgifter

Om du samlar in eller har fått åtkomst till Användaruppgifter, samtycker du härmed till att inte använda, visa eller dela Användaruppgifter på ett sätt som inte är förenligt med Användarens sekretessinställningar, våra Tjänstevillkor och Riktlinjer och alla tillämpliga lagar och förordningar. Härmed samtycker du även till att din användning och utlämning av Användaruppgifter på ett rimligt sätt ska skydda varje Användares rättigheter och att du aldrig ska iaktta standarder för sekretess och konfidentialitet i samband med användning och utlämning av Användaruppgifter som är mindre stränga än de som anges i vår Sekretesspolicy. Du samtycker till att snabbt radera alla Användaruppgifter (i) relaterade till alla Användare som drar tillbaka sitt tillstånd, som stänger av eller på annat sätt avbryter förbindelsen med din Webbplats, Applikation eller tjänst, (ii) om vi avaktiverar din Webbplats, Applikation eller tjänst eller (iii) på begäran av oss eller Användaren. Webs behöver inte bevara säkerhetskopior av Användaruppgifter på Sajterna när Webbplatserna eller Användaruppgifterna har raderats. Webs lämnar inte några garantier att Användaruppgifter kommer att förvaras säkert på Sajterna. För att vara säker bör du på egen hand säkerhetskopiera Användaruppgifter, i den mån det är tillåtet häri och av tillämpliga lagar och förordningar. Du bekräftar att Webs kan säga upp kontot oavsett vilken Användare det tillhör (inkluderat Medlemmar på din Webbplats/dina Webbplatser eller användare av din Applikation) i enlighet med detta Avtal.

6. Äganderätt till innehåll

Genom att visa eller publicera ("publicera") Innehåll på eller via Tjänsterna, beviljar du härmed Webs en begränsad licens att använda, ändra, offentligt framföra, offentligt visa, publicera, reproducera, distribuera, lista information gällande, redigera, översätta och göra härledda verk från sådant Innehåll, helt eller delvis och oavsett form, medium eller teknik, oavsett om det nu är känt eller hädanefter utvecklas för användning endast i samband med Tjänsterna.

Utan denna licens skulle Webs inte ha möjlighet att tillhandahålla Tjänsterna. Licensen du beviljar till Webs är icke-exklusiv (vilket innebär att du är fri att licensiera ditt Innehåll till andra än Webs), fullt betald och royaltyfri (vilket innebär att Webs inte behöver betala dig för användningen på Tjänsterna av det Innehåll som du publicerar), överförbar och underlicenserbar (så att Webs får möjlighet att använda sina dotterbolag och underleverantörer såsom nätverk för innehållsleverans på Internet för att tillhandahålla Tjänsterna), och världsomspännande (eftersom Internet och Tjänsterna har global räckvidd). Förutom om du har delat ditt Innehåll med andra, och de inte har raderat det, kommer denna licens att sägas upp samtidigt som du tar bort ditt Innehåll från Tjänsterna, men du förstår och samtycker till att ditt Innehåll kan fortsätta att synas på Sajterna eller Webbplatserna efter att du tar bort det från Tjänsterna eftersom en del av ditt Innehåll kan finnas kvar på sidor som är cachade av tredje parter, ingår i RSS-flöden, Användarprofiler eller andra funktioner, eller arkiveras på servrar. Vidare, när du publicerar Innehåll eller information genom att använda inställningarna "alla" eller "offentlig", betyder det att alla, inkluderat personer utanför Sajterna, kommer att ha åtkomst till den informationen och vi kan inte kontrollera vad de gör med den.

När du publicerar Innehåll på en Webbplats, tillhandahåller du Webbplatsskaparen, andra Medlemmar på Webbplatsen eller allmänheten tillstånd att se och använda ditt Innehåll beroende på Webbplatsens sekretessinställningar och policyer. Försäkra dig om att du förstår Webbplatsens sekretessinställningar och policyer innan du publicerar ditt Innehåll.

Du intygar och garanterar att: (i) du äger Innehållet som publiceras av dig på eller via Tjänsterna eller på annat sätt har rätt att bevilja licensen som anges i detta avsnitt och (ii) publiceringen av ditt Innehåll på eller via Tjänsterna inte kränker rättigheter till integritet, publiceringsrättigheter, immateriella rättigheter, avtalsrättigheter eller några andra rättigheter som tillkommer tredje part. Du samtycker till att betala alla royalties, avgifter och andra belopp som ska betalas till någon person på grund av Innehåll som publiceras av dig till eller via Tjänsterna.

Om en Webbplats tas bort från Sajterna kan Innehållet som är relaterat till den Webbplatsen också raderas om Webbplatsskaparen eller Webs beslutar det. Vi uppmuntrar dig att försäkra dig om att du känner dig bekväm med denna möjlighet innan du bidrar med ditt Innehåll på en Webbplats. Du bör vara medveten om att Webs inte behöver och inte får bevara säkerhetskopior av Innehåll (inkluderat ditt Innehåll) på Sajterna efter att Webbplatsen eller Innehållet har raderats. Likaså garanterar inte Webs vare sig under eller efter detta Avtals giltighetstid att ditt Innehåll kommer att vara säkert förvarat på Sajterna och du bör på egen hand säkerhetskopiera ditt Innehåll.

Webs Tjänster innehåller privatägt innehåll som är skyddat av upphovsrätt, varumärken, patent, yrkeshemlighet och andra lagar i USA och runtom i världen (”Webs Innehåll”). Webs äger och behåller alla rättigheter i Webs Innehåll och Tjänster. Webs beviljar dig härmed en begränsad, fritt återkallelig, icke-underlicenserbar licens att reproducera och visa Webs Innehåll (exkluderat programvarukoder) endast för ditt personliga bruk i samband med användning av Tjänsterna. I förhållandet mellan dig och Sajterna ägs alla immaterialrättigheter i Webs teknik, som inte inkluderar ditt Innehåll, av Webs eller dess licensgivare.

Webs Tjänster omfattar Innehåll från Användare och andra Webs licensgivare. Förutom Innehåll som publiceras av dig får du inte kopiera, ändra, översätta, publicera, sprida, arkivera, överföra, distribuera, framföra, visa, dekompilera, reverse engineer, försöka få åtkomst till källkoden, skapa härledda verk från, hyra ut eller sälja något Innehåll som finns på eller via Tjänsterna, utan tillstånd från den som äger Innehållet.

Vi uppskattar alltid din återkoppling eller andra förslag som du kan ha gällande Webs, men du är medveten om att vi kan använda dem utan någon skyldighet för att kompensera dig för dem (eftersom du inte har någon skyldighet att erbjuda dem).

7. Publicerat innehåll

Vänligen välj noggrant det innehåll du publicerar på någon Webbplats och som du tillhandahåller andra Användare. Du får inte använda Tjänsterna för att publicera, sprida eller kommunicera något obscent, oanständigt, överdrivet våldsamt, trakasserande, pornografiskt eller på annat sätt stötande innehåll. Trots detta förbud kan innehåll som kommuniceras av andra Användare innehålla oriktigt, olämpligt, anstötligt eller pornografiskt material, produkter eller tjänster, och Webs åtar sig inte något ansvar eller skadeståndsansvar för sådant material. Om du får kännedom om missbruk av Tjänsten, vänligen kontakta oss via detta formuär.

Utan att åta oss någon skyldighet att göra det, kan Webs radera Innehåll eller utesluta alla Webbplatser eller konton som är associerade till det, som enligt Webs bedömning strider mot detta Avtal eller som kan vara kränkande eller olagligt, eller som bryter mot rättigheter, skadar eller hotar någon persons säkerhet. Webs åtar sig inte något ansvar för kontroll av Tjänsterna för olämpligt Innehåll eller beteende. Om Webs, när som helst, väljer att, efter eget gottfinnande, kontrollera Tjänsterna, åtar sig Webs ändå inget ansvar för Innehållet, ingen skyldighet att ändra eller ta bort något olämpligt Innehåll och inget ansvar för Användarens agerande då denne publicerar sådant Innehåll.

Du är ensamt ansvarig för Innehållet som du publicerar på eller via någon av våra Tjänster och allt material eller information som du skickar till andra Användare och för dina interaktioner med andra Användare. Webs stödjer inte och har inte någon kontroll över Innehållet. Innehåll granskas inte nödvändigtvis av Webs innan det publiceras och speglar inte nödvändigtvis Webs åsikter eller policyer. Webs lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande Innehållet eller riktigheten och pålitligheten av Innehållet eller något material eller information som du skickar till eller mottar från andra Användare.

8. Förbjudet innehåll/aktivitet

Följande är en ofullständig lista av den typ av Innehåll och verksamhet som är förbjuden på alla Webbplatser och vid användning av Tjänsterna. Webs förbehåller sig rätten att godtyckligen avvisa, vägra att publicera eller ta bort alla publiceringar (inkluderat privata meddelanden) gjorda av dig, eller att begränsa, tillfälligt eller helt stänga av all din åtkomst till all eller någon del av Tjänsten när som helst, med eller utan föregående meddelande, och utan skyldigheter om vi tror att du har brutit mot denna bestämmelse. Webs förbehåller sig vidare rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder gentemot alla som, enligt vår godtyckliga bedömning, bryter mot denna bestämmelse, inkluderat utan begränsning, rapportering av överträdelsen och fullständigt samarbete med lagupprätthållande myndigheter. Förbjudet Innehåll och aktivitet inkluderar, men är inte begränsat till, Innehåll eller aktivitet som enligt Webs godtyckliga bedömning:

 • kan utgöra eller bidra till ett brott eller skadeståndsgrundande handling,
 • är olagligt, vilseledande, skadligt, illvilligt, hatiskt, hotande, mobbande, trakasserande, diskriminerande, som gör intrång i personlig integritet eller publiceringsrättigheter, som är förödmjukande för andra människor (offentligt eller på annat sätt), ärekränkande, pornografiskt eller som innehåller nakenhet eller grafiskt eller omotiverat våld,
 • kommunicerar någon information eller något innehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller enligt avtalsförhållanden eller förvaltarförhållanden eller på annat sätt kränker eller strider mot någon annans rättigheter,
 • innebär att skicka eller på annat sätt publicera icke auktoriserad kommersiell kommunikation (t.ex. spam),
 • bedriver olaglig flernivåmarknadsföring, såsom pyramidförsäljning,
 • ber om inloggningsinformation eller tillträder ett konto som tillhör någon annan,
 • ber om eller publicerar personuppgifter från andra Användare, eller med vetskap samlar in information från personer som är under 13 år,
 • döljer annonserna vi placerar på din Webbplats,
 • använder systemet på ett automatiskt sätt, såsom användning av scripts, bots, spiders eller scrapers, för att skicka meddelanden, logga in på konton eller samla in Användares Innehåll eller information,
 • hindrar, stör, skadar eller skapar en onödig börda på Tjänsterna eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till Tjänsterna,
 • försöker efterlikna en annan person eller enhet, inkluderat men inte begränsat till, en Medlem eller en av Webs tjänstemän, för att falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet,
 • lämnar falska personuppgifter på Sajterna eller skapar ett konto för någon annan än dig själv utan tillstånd,
 • involverar försäljning eller någon annan form av överlåtelse av ditt konto utan vårt föregående tillstånd,
 • skapar och bevarar en Webbplats som (i) dirigerar om till en annan webbplats eller (ii) lagrar eller agerar webbhotell för innehåll för fjärrladdning av andra webbsidor,
 • laddar upp virus eller andra skadliga koder,
 • använder Tjänsten för att länka till innehåll som inte är tillåtet på Sajterna,
 • underlättar eller främjar någon överträdelse av dessa Villkor,
 • är kopplat till prostitution, eskorttjänster eller sexhandel, oavsett om det är lagligt eller inte.
9. Anti-SPAM

Vad är webbspam?

Webbspam består av webbsidor som skapas i syfte att manipulera sökmotorers algoritmer för att ge en onaturlig rankning av en webbplats eller webbplatser med specifika nyckelord eller sökord, ofta i syfte att tjäna pengar.

Webs tar spam och webbspam på allvar och kommer inte att acceptera spam eller webbspam av något slag. Följande metoder är INTE TILLÅTNA och bryter mot Webs Tjänstevillkor:

Innehållsspam: Webs tillåter inte att användarens sajter eller webbplatser fylls med populära och vinstdrivande sökord.
Länkspam: Webs tillåter inte skapande av länkar till en sida endast eller primärt i syfte att öka dess länkbaserade ställning.
Innehåll som skapats automatiskt/av ett program: Webs tillåter inte innehåll som har skapats av ett program. Innehåll som skapats av ett program består av stycken med slumpmässig text som inte betyder något för läsaren, men som kan innehålla sökord.
Instoppade sökord: Webs tillåter inte främjande av sajter som använder instoppade sökord, en teknik där webbplatser fylls med nyckelord för att öka sajtens rankning.
Cloaking: Webs tillåter inte främjande av sajter som använder cloaking, en teknik där ett visst innehåll presenteras för sökmotorer och annat innehåll presenteras för användarna.
Vilseledande JavaScript-omdirigeringar: Webs tillåter inte främjande av sajter som använder vilseledande Javascript-omdirigeringar. Vilseledande omdirigeringar är utformade för att vilseleda sökmotorer eller för att visa ett visst innehåll för mänskliga användare och ett annat innehåll för sökmotorer. Det är ett brott mot Webs tjänstevillkor att använda JavaScript, meta refresh eller andra tekniker för att omdirigera en användare till en annan sida i syfte att visa användaren en annan sida än den som sökmotorn ser.
Öppningssidor: Webs tillåter inte främjande av webbsidor som endast har skapats för att ranka högt i sökmotorresultat för vissa fraser, i syfte att sedan skicka användare till en annan sida. I många fall är öppningssidor skrivna för att ranka på en specifik fras och sedan kanalisera användare till en enda destination.
Varumärkesinnehåll: Webs tillåter inte användning av andras varumärken i namn, domän, underdomän eller i länkade sidhuvuden på din webbplats.
Dold text eller dolda länkar: Webs tillåter inte dold text eller länkar i ditt innehåll för att manipulera sökmotorrankning. Detta anses vilseledande och är ett brott mot Webs Tjänstevillkor.
Länksystem: Webs tillåter inte några länkar som är avsedda att manipulera en sajts rankning på en sökresultatsida. Användarsajter som använder denna strategi kommer att anses vara en del av ett länksystem och kommer att uteslutas. Detta inkluderar alla handlingar som manipulerar länkar på din sajt eller utgående länkar från din sajt. Manipulering av dessa länkar kan påverka kvaliteten av sökresultat och som sådan är den ett brott mot Webs Tjänstevillkor.

När du registrerar ett konto på Webs samtycker du till att inte använda kontot för att skicka spam, virus eller på annat sätt missbruka tjänsten. Alla användare av Webs produkter, applikationer och tjänster är föremål för detta avtal, som är en del av Webs Tjänstevillkor.

Om Webs identifierar en användare som bryter mot detta avtal, förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga av användaren. Om problemet kvarstår förbehåller vi oss rätten att stänga av hela kontot och neka åtkomst till Webs produkter, applikationer och tjänster. I sådana fall skickar vi ett meddelande till webbsajtadministratörens registrerade sekundära e-postadress.

Om du identifierar en Webs-användare som bryter mot dessa avtal kan du rapportera missbruk till Webs via vår missbrukssektion .

10. Webs märken; mallar

Webs varumärken, logotyper, tjänstemärken, bilder, varumärkesnamn och andra utmärkande kännetecken för varumärket som används i samband med Tjänsten är Webs varumärken och får inte användas utan tillstånd. Andra varumärken som kan vara synliga på våra Tjänster är egendom som tillhör respektive ägare. Webs förbehåller sig rätten att inkludera inom din Webbplats tillämpliga upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden för Webs och länkar till våra Tjänstevillkor, Sekretesspolicy och andra Riktlinjer. Alla meddelanden och länkar kommer att visas genomgående i den form och placering som Webs bestämmer. För tillämpningen av detta Avtal, ska alla mallar som erbjuds av Webs vara upphovsrättsskyddat material och anses vara en del av Sajterna. Sådana mallar erbjuds för användning av Webs användare endast enligt en begränsad licens och erbjuds inte till försäljning eller ohämmad användning. Sådana licenser begränsar användning av Webs mallar till Webbplatser som finns på Webs webbhotell. Webs mallar får inte överföras till eller placeras på andra webbhotell eller hos andra Leverantörer av internettjänster.

11. Användarsupport

Som Webbplatsskapare är du ansvarig för att införa och upprätthålla all support för din Webbplats/dina Webbplatser, inkluderat att svara på frågor från dina Medlemmar och Besökare. Om du är Webbplatsskapare och har frågor gällande ditt konto, besök vårt Supportcenter för svar på vanliga frågor eller gå till denna sida för att kontakta vårt supportteam.

12. Premiumtjänst

Idag inkluderar våra Premiumtjänster diverse valmöjligheter för våra Webbplatsskapare såsom borttagning av annonser från din webbplats, användning av ditt eget domännamn, borttagning av reklamlänkar eller bilder och ytterligare lagringsutrymme och bandbredd. Nuvarande kategorier och priser för våra Premiumtjänster beskrivs här. Alla priser är föremål för ändringar från tid till annan. Webs kan välja att tillfälligt ändra priserna på Premiumtjänsterna för kampanjer eller nya tjänster, och sådana förändringar har omedelbar verkan när Webs publicerar den tillfälliga kampanjen eller nya tjänsten på Sajterna. Alla ändringar av avgifter för Premiumtjänster som inte är tillfälliga eller sker i samband med en kampanj kommer att börja gälla trettio (30) dagar efter det att vi meddelar dig genom att publicera sådana förändringar på Sajterna. Ändringarna ska endast tillämpas framåt i tiden på Premiumtjänster som du har köpt. Om inget annat anges ska alla avgifter anges i amerikanska dollar.

13. Andra betaltjänster

Förutom Premiumtjänsterna, kan du i egenskap av Webbplatsskapare köpa andra betaltjänster (tillsammans med Premiumtjänster och Avancerade Premiumtjänster, "Betaltjänsterna") som kan komma att tillhandahållas som en engångstransaktion eller fortlöpande prenumeration i samband med en Applikation eller som tilläggstjänster. Sådana Betaltjänster kan tillhandahållas av oss ensamt eller i samarbete med Applikationsutvecklare, dotterbolag eller affärspartners. Du kan bli föremål för ytterligare villkor relaterade till ett specifikt köp innan du bekräftar transaktionen i fråga. Sådana ytterligare villkor kommer också att reglera den transaktionen.

Observera att om du ingår en transaktion med en tredje part, såsom genom att köpa en artikel via en Webbplats som drivs via Sajterna, och har en tvist gällande produkterna eller tjänsterna som du har köpt, har vi inte något ansvar för sådana produkter eller tjänster. Även om vi kan komma att ingripa i tvister mellan Användare gällande betalningar, har vi inga skyldigheter att göra det.

14. Betalningar

Du är ansvarig för betalning av alla avgifter och tillämpliga skatter som är associerade med Betaltjänster på ett punktligt sätt med en giltig betalningsmetod. Du godkänner att Webs debiterar ditt kreditkort, betalkort, kontokort, PayPal eller bankkonto (häri "Betalningsmetod") motsvarande alla avgifter på dina konton hos Webs. När du tillhandahåller en Betalningsmetod till oss bekräftar du att du har tillåtelse att använda den Betalningsmetoden. Du godkänner också att vi samlar in och lagrar Betalningsmetoden, tillsammans med annan information relaterad till transaktionen. När du gör ett köp beviljar du oss (och vår utvalda betalningshanterare) att debitera hela beloppet genom den Betalningsmetod som du väljer för transaktionen. När det gäller Premiumtjänster erbjuder vi endast periodiska betalningar. Därför samtycker du till att Webs automatiskt får debitera avgiften via din Betalningsmetod i början av varje period. Till exempel, om du väljer Premiumtjänster med betalning månadsvis, kommer du att faktureras varje månad på den dag då du klickade på knappen "Köp". Dessutom kan vi erbjuda förskottsbetalning för betalning av Premiumtjänster ("Abonnemang med förskottsbetalning"). Om du väljer ett Abonnemang med förskottsbetalning, kommer din Betalningsmetod att debiteras den då gällande avgiften för ifrågavarande Premiumtjänst i början av varje förnyelseperiod. Om förnyelse inträffar efter utgångsdatumet på ditt kreditkort, kommer vi automatiskt att uppdatera datumet innan försök till förnyelse, för att hjälpa till att försäkra tjänsternas kontinuitet och som ett tillmötesgående mot våra medlemmar.

Du godkänner och samtycker till att alla kreditkort och relaterad fakturering- och betalningsinformation som du tillhandahåller Webs kan delas av Webs med tredje parter, såsom betalningshanterare och/eller kreditinstitut, endast i syfte att kontrollera kredit, genomföra betalning till Webs och för att hantera ditt konto.

Om du betalar med kredit- eller kontokort kan vi skaffa godkännande i förskott från kortets utfärdare, upp till det belopp som motsvarar köpet. Vi kommer att debitera ditt kort vid tidpunkten för köpet eller snart därefter. Om du återkallar en transaktion innan den har fullgjorts, kan det på förhand lämnade godkännandet leda till att dina medel inte är tillgängliga omedelbart för andra köp. Om du betalar med kontokort och din betalning leder till en övertrassering eller annan avgift från din bank, är du ensamt ansvarig för den avgiften. Du samtycker till att betala Webs alla debiteringar för alla Betaltjänster som du ådrar dig genom att du eller någon annan (inkluderat barn, familj och vänner) använder ditt konto, i enlighet med detta Avtal och alla tillämpliga villkor för Betaltjänster. Om din Betalningsmetod inte fungerar eller om ditt konto inte längre är giltigt, (a) samtycker du till att på begäran betala alla belopp som är förfallna på ditt konto och att ersätta oss för alla upphävningar, återdebiteringar, krav, avgifter, böter, sanktioner och annat ansvar som vi ådrar oss (inkluderat kostnader och relaterade utlägg) på grund av eller till följd av betalningar som du har godkänt eller accepterat, (b) kan Webs driva in avgifter som du är skyldig oss genom att använda andra betalningsmetoder (detta inkluderar debitering av andra betalningsmetoder i vårt register) och (c) förbehåller Webs sig rätten att antingen stänga av eller säga upp dina Premiumtjänster eller ditt konto hos Webs, inkluderat att vi raderar din Webbplats från Sajterna. Förutom om något annat anges häri, är alla avgifter som debiteras ditt konto icke-återbetalningsbara. Du samtycker till att hänskjuta alla tvister gällande debiteringar på ditt konto skriftligen till Webs inom trettio (30) dagar efter nämnda debitering, annars kommer tvisten att bortses från och debiteringen kommer att vara slutgiltig och inte föremål för bestridande.

15. Skatter

Du är ansvarig för att betala alla skatter som införs på din användning av Sajterna, inkluderat men inte begränsat till försäljnings-, användnings- eller mervärdesskatt. Om så begärs, ska du omedelbart förse Webs med vederbörliga kvitton och/eller intyg gällande betalningar så snart det är praktiskt möjligt. I den omfattning Webs är skyldig att driva in sådana skatter, ska den tillämpliga skatten läggas till på ditt faktureringskonto.

16. Öppet köp

Premiumtjänst inkluderar 30 dagars öppet köp. Om du är missnöjd med tjänsten av någon anledning, kommer du att få pengarna tillbaka (förutom avgiften för registrering av domännamn och avgifter som inte är inkluderade i det fasta priset) om du avbeställer dina betaltjänster inom 30 dagar från aktiveringen av ditt konto. 30 dagars öppet köp inkluderar INTE registrering av domännamn eller andra Betaltjänster. Så snart du köper ditt domännamn, är du dess ägare och det kan inte "lämnas tillbaka".

17. Webspoäng, Poängshop

Du kan köpa eller tjäna poäng på Sajterna ("Webspoäng") som du kan lösa in för att få diverse varor och tjänster via vår Poängshop ("Poängshop"). Även om vi kan använda begrepp som "köp", "köpa", "sälja" och "beställa" för att prata om transaktioner relaterade till Webspoäng, överlåter vi inte äganderättsintressen i dessa artiklar. Istället är poängen licensierade till dig. Därför, när du köper eller tar emot poäng, äger du inte poängen, du snarare mottar en begränsad rätt att använda poängen i samband med vissa funktioner och tjänster på Sajten, såsom köp av ytterligare lagringsutrymme. Vänligen notera att köp av Webspoäng är icke-återbetalningsbara och du kan inte överlåta eller sälja dina Webspoäng till någon. Vi kan ändra köppriset för Webspoäng när som helst, liksom sättet på vilket du kan använda eller överlåta poängen. Vi förbehåller oss även rätten att upphöra med att utfärda Webspoäng. Webspoäng kan inte bytas ut mot pengar eller penningvärde från oss förutom om vi samtycker till det skriftligen. Om du lämnar kvar saldo med oanvända Webspoäng under en längre tid, kan vi lösa in poängen genom att ge dig saker från Poängshoppen med motsvarande värde. Om ditt konto upphävs eller avaktiveras kommer du att förlora eventuella hopsamlade poäng.

18. Reklam på Webbplatser

Förutom om du prenumererar på en Premiumtjänst (inkluderat domänköp), har vi rätt att sälja, driva och/eller placera reklam från tredje part på din Webbplats. Om du är en Webbplatsskapare kan du placera all slags reklam på din Webbplats förutom Google AdSense. Om du betalar avgifterna för Premiumtjänsten för att ta bort vår reklam kan du dock placera Google AdSense-reklam på din Webbplats. Webs kan fastställa allmänna policyer och riktlinjer kring driften av dina egna annonser ("Reklampolicyer"). När de antas kommer alla sådana Reklampolicyer att vara länkade till, och införlivade i detta Avtal genom hänvisning, och föremål för ändring från tid till annan. DU SAMTYCKER TILL ATT WEBS INTE KOMMER ATT VARA ANSVARIGT ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ÅSAMKAS TILL FÖLJD AV FÖREKOMSTEN AV SÅDANA ANNONSÖRER PÅ DIN WEBBPLATS. Webs förbehåller sig rätten att inkludera reklamlänkar på din Webbplats/dina Webbplatser utan kostnad för Webs, förutom om du betalar tillämpliga avgifter för Premiumtjänsten för att ta bort reklamlänkar. Borttagning av reklamlänkar inkluderar inte borttagning av Webs fordrade rättsliga meddelanden och länkar till Webs Tjänstevillkor, Sekretesspolicy och Riktlinjer eller något meddelande som anger att Webs använder Webs ID för verifiering när dina Medlemmar loggar in på Webbplatsen.

19. Webs Plattformspolicyer

Webs förbehåller sig rätten att avaktivera eller oskadliggöra Medlemskonton som är inaktiva under mer än 90 dagar. I framtiden kan vi komma att begränsa antalet gratis Webbplatser som en Webbplatsskapare kan skapa och vi kan komma att införa olika bandbredd, lagringsutrymme eller andra begränsningar gällande användningen, än vad som för närvarande erbjuds. Dessutom:

 • Du får inte använda svordomar eller andras varumärken i din Webbplats namn, domän eller underdomän.
 • För att använda Google AdSense-annonser och/eller ta bort annonser eller marknadsföringsinnehåll som vi placerar på din Webbplats, måste du köpa en Premiumtjänst.
 • Du får inte redigera eller ta bort Webs länkar längst ner på din Webbplats förutom om du köper en Premiumtjänst.
 • Du får inte göra något för att ta bort, dölja eller ändra framträdande av reklam som placeras på din Webbplats av Webs.
 • Webs ID-länk får inte redigeras och måste vara tillgänglig på sidorna för Inloggning och Registrering på din Webbplats.
 • Webs Tjänstevillkor får inte redigeras och de måste vara tillgängliga på sidan för Registrering på din Webbplats.
20. Överträdelse av upphovsrätt

Du får inte på något sätt publicera, ändra, distribuera eller reproducera något upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan privatägd information som tillhör andra, utan föregående skriftliga samtycke från innehavaren av äganderätten. Det är vår policy att svara på tydliga meddelanden av påstådda upphovsrättsintrång som uppfyller Digital Millenium Copyright Act of 1998 ("DMCA"). Dessutom ska vi omedelbart utan meddelande säga upp Medlemsskapsprivilegier för dem som enligt vår bedömning har gjort upprepade intrång. Om du är upphovsrättsinnehavare och du anser att något innehåll som finns på Sajterna bryter mot din upphovsrätt kan du skicka ett meddelande enligt DMCA genom att tillhandahålla vår Upphovsrättsagent med följande information skriftligen:

 • En elektronisk eller fysisk underskrift från den person som är behörig att agera för eller på vägnar av innehavaren av upphovsrättsintresset,
 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du anser har blivit föremål för intrång,
 • en beskrivning av var på våra Tjänster som det material finns som du hävdar utgör intrång i din upphovsrätt, såsom att tillhandahålla oss URL:en till innehållet,
 • din adress, telefonnummer och e-postadress,
 • ett skriftligt meddelande i vilket du beskriver att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är godkänd av den upphovsrättsliga ägaren, dess agent eller enligt lagen,
 • ett uttalande från dig, som du lämnar under menedsansvar, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att handla på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Det snabbaste sättet att nå vår Upphovsrättsagent för att anmäla påstådda upphovsrättsintrång är att fylla i detta DMCA-formulär. Om du föredrar kan du också skicka ett DMCA-meddelande till vår Upphovsrättsagent på följande adress: Webs, Att: Copyright Agent, 1100 Wayne Avenue, Suite 801, Silver Spring, MD 20910, USA.

Som Webbplatsskapare, samtycker du till att ha en policy för borttagning av Innehåll och uppsägning av personer som upprepat underlåter att uppfylla vad som stadgas i DMCA. Dessutom samtycker du till att snabbt (och i vilket fall som helst inom 24 timmar) hänvisa till upphovsrättsinnehavarens skriftliga meddelande (inkluderat meddelanden som vidarebefordras till dig av Webs) om att visst Innehåll som har publicerats på en Webbplats som du kontrollerar bryter mot tredje parts rättigheter (inkluderat upphovsrätter), förutsatt att meddelandet väsentligen uppfyller kraven i DMCA. Om du mottar ett meddelande från ifrågavarande Användare med instruktioner om att du ska ersätta Innehållet som utgör intrång, samtycker du till att snabbt uppfylla det i den mån som krävs av lagen och att vidarebefordra en kopia av det till Webs. Webs kan ta bort allt påstått överträdande Innehåll utan något ansvar gentemot dig eller den Användare som publicerade nämnda Innehåll. I alla sådana ärenden rekommenderar vi dig starkt att du rådfrågar din jurist för att bekräfta dina skyldigheter enligt DMCA och andra tillämpliga lagar. Du är ensamt ansvarig och skyldig att uppfylla alla tillämpliga lagar i samband med din Webbplats.

21. Din Webbplats underdomäner

När du skapar Din webbplats, ger Webs dig flexibiliteten att välja din egen subdomän för din Webbplats (t ex "utvecklare" i detta exempel: https://utvecklare.webs.com) ("Webbplats underdomän"). Webs behåller äganderätten till din Webbplats underdomän och beviljar dig en begränsad, icke exklusiv, icke licenserbar, icke överförbar, fritt återkallelig licens att endast använda Webbplatsens underdomän på Sajterna. Webbplatsens underdomän som du väljer till din Webbplats och ditt konto är inte överlåtbara. Du kommer ensamt att vara ansvarig för all aktivitet som sker på din Webbplats underdomän och ditt konto. När som helst kan du dock uppgradera ditt konto för att köpa ditt eget unika domännamn.

22. Webs kommunikation

Det är vår policy att tillhandahålla meddelanden, oavsett om meddelandena krävs enligt lag eller skickas till dig för Tjänsterelaterade syften, via e-post eller i pappersform, eller genom tydliga publiceringar av sådana meddelanden på vår webbplats, enligt Webs eget gottfinnande. Genom att tillhandahålla Webs din e-postadress samtycker du till att vi använder e-postadressen för att skicka dig Tjänsterelaterade meddelanden, inkluderat meddelanden som krävs enligt lag, i stället för kommunikation via post. Vi kan också komma att använda din e-postadress för att skicka dig andra meddelanden, såsom uppdateringar, användarmeddelanden, nyhetsbrev, förändringar i Tjänstens funktioner eller Webs erbjudanden. Om du inte vill motta vissa e-postmeddelanden, kan du välja bort detta genom att kontakta vårt supportteam. Att välja bort viss kommunikation kan innebära att du förhindras att motta värdefulla meddelanden gällande uppdateringar, förbättringar, erbjudanden eller meddelanden från andra Användare. Webs förbehåller sig rätten att skicka dig meddelanden om ditt konto även om du väljer bort alla frivilliga e-postmeddelanden.

23. Tredje parts Innehåll och Interaktion, Tredje parts Sajter

Du samtycker till att följa licensen och restriktionerna som är tillämliga för varje del av det Innehåll som du publicerar, kopierar, tillträder eller använder. Du förstår att genom att använda Sajterna kan du bli exponeras för Innehåll som är förolämpande, anstötligt eller oanständigt och att din användning av Sajten sker på egen risk. Innehåll från andra Användare eller tredje parter görs tillgängligt för dig genom Webbplatserna och Sajterna. Att sådant Innehåll eventuellt finns på Sajterna innebär inte att vi är anslutna till eller garanterar nämnda Innehåll. Eftersom Webs inte kontrollerar nämnda Innehåll, samtycker du till att Webs inte är ansvarig för något sådant Innehåll, inkluderat utan begränsning, all reklam och information om tredje parters produkter eller tjänster, eller riktigheten, fullständigheten, kvaliteten, lagligheten, användbarheten, säkerheten eller immateriella äganderätter för något sådant Innehåll. Din interaktion med andra Användare och tredje parter på Sajten, inkluderat betalning och leverans av varor och tjänster, och alla andra bestämmelser, villkor, garantier eller påpekanden som har samband med nämnda förbindelse är endast mellan dig och Användaren eller den tredje parten i förekommande fall. Som med all webbaserad interaktion råder vi dig att använda varsamhet och gott omdöme. Du samtycker till att Webs inte är ansvarig för någon förlust eller skada som åsamkas till följd av några sådana förbindelser eller beträffande någon annan Användare eller tredje parts användning eller utlämning av dina personuppgifter. Om en tvist uppstår mellan dig och någon tredje part (inkluderat en Användare), har Webs inte någon skyldighet att involvera sig. Du befriar Webs, dess tjänstemän, chefer, anställda, agenter och efterträdare från anspråk, krav och skadeståndsanspråk av alla slag som härrör från eller har samband med tvister med andra Användare och tredje parter. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du från artikel 1542 i den kaliforniska civilrättskoden som stadgar: "Ett allmänt avstående omfattar inte anspråk som borgenären inte känner till eller vars förekomst borgenären inte misstänker vid tidpunkten då avståendet lämnas, under förutsättning att kännedom om anspråket väsentligen skulle ha påverkat borgenärens överenskommelse med gäldenären." Och om du inte är bosatt i Kalifornien, avstår du från tillämplig bestämmelse med liknande verkan.

Dessutom kan Webs, Webbplatsskapare, Användare eller tredje parter tillhandahålla hyperlänkar på Sajterna eller Webbplatserna, eller andra former av länkar eller vidarebefordran av din anslutning till andra platser ("Tredje parts sajter"). Länkar till Tredje parts sajter tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Inkluderandet av en länk på Sajterna eller någon Webbplats innebär inte på något sätt vår anslutning till eller garanti för den länkade sajten, deras affärspraxis (inkluderat deras sekretesspolicyer) eller någon information däri. Webs frånsäger sig uttryckligen ansvaret för riktigheten, kvaliteten, lagligheten, beskaffenheten, tillgängligheten eller tillförlitligheten på Tredje parts sajter som det länkas till, från eller via Sajterna. ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TREDJE PARTS SAJTER, INKLUDERAT INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ TREDJE PARTS SAJTER ELLER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA TREDJE PARTS SAJTER, SKER PÅ DIN EGEN RISK.

24. Skydd av dina personuppgifter

Vi är måna om att skydda våra Användares sekretess. Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy. Dina uppgifter kan lagras och hanteras i vilket land som helst i vilket Webs och dess tjänsteleverantörer har enheter, även utanför EU. I detta avseende, eller i syfte att dela eller lämna ut uppgifter i enlighet med detta Avtal, förbehåller sig Webs rätten att överlåta information utanför ditt land. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till all sådan överföring av information utanför ditt land.

25. Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Vistaprint Netherlands B.V., dess dotterbolag och närstående bolag ("Vistaprint") och deras respektive tjänstemän, agenter, co-branders eller andra partners, anställda och utomstående leverantörer av Betaltjänster skadelösa från och mot alla krav, förluster, skador, kostnader eller ansvar (inkluderat skäliga rättegångskostnader) som härrör från eller har samband med :

 • allt Innehåll du skickar in, publicerar, överför eller gör tillgängligt via Sajterna,
 • din användning eller missbruk av Tjänsterna,
 • din anslutning till Tjänsterna,
 • din överträdelse eller påstådda överträdelse av detta Avtal, eller
 • ditt intrång på några rättigheter (inkluderat immaterialrättsliga rättigheter) som tillhör en tredje part.

Webs förbehåller sig rätten att på din bekostnad åta sig försvar och kontroll av alla ärenden som du är skyldig att gottgöra oss och du samtycker till att samarbeta i vårt försvar av dessa anspråk. Du samtycker till att inte göra upp något ärende utan föregående skriftliga samtycke från Webs. Webs kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller rättegångsförfaranden så snart vi får kännedom om dem.

26. Friskrivning från garantier

DIN ANVÄNDNING AV SAJTERNA OCH ALLA WEBBPLATSKODER, PLATTFORMSKODER, API:er, APPLIKATIONER, TJÄNSTER, TREDJE PARTS PROGRAMVARA OCH INNEHÅLL (INKLUDERAT TREDJE PARTS INNEHÅLL) ÄR DITT ANSVAR OCH SKER PÅ DIN EGEN RISK. SAJTERNA OCH ALLA WEBBPLATSKODER, PLATTFORMSKODER, APPLIKATIONER, TJÄNSTER, TREDJE PARTS PROGRAMVARA OCH INNEHÅLL (INKLUDERAT TREDJE PARTS INNEHÅLL) TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. VISTAPRINT OCH DESS EFTERTRÄDARE, NÄRSTÅENDE BOLAG, ENTREPRENÖRER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, PARTNERS OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, PRESTANDA, SYSTEMINTEGRATION, OSTÖRT NYTTJANDE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

VISTAPRINT OCH DESS EFTERTRÄDARE, NÄRSTÅENDE BOLAG, ENTREPRENÖRER, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, PARTNERS OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER BETRÄFFANDE ATT SAJTERNA ELLER NÅGON WEBBPLATSKOD, PLATTFORMSKOD, API:er, APPLIKATIONER, TJÄNSTER, TREDJE PARTS PROGRAMVARA ELLER INNEHÅLL (INKLUDERAT TREDJE PARTS INNEHÅLL) KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRBLI OAVBRUTEN, PUNKTLIG, SÄKER, FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT TILLGÄNGLIGA SAJTER ELLER SERVERN SOM GÖR SAJTERNA ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VISTAPRINT LÄMNAR INTE NÅGON GARANTI GÄLLANDE (A) BELOPP, PUNKTLIGHET OCH LEVERANS AV NÅGRA KLICK ELLER VISNINGAR BETRÄFFANDE NÅGOT INNEHÅLL (INKLUDERAT TREDJE PARTS INNEHÅLL) ELLER ANNONSER PÅ SAJTERNA ELLER DIN WEBBPLATS, (B) VOLYMEN OCH KVALITETEN PÅ NÅGON TRAFIK TILL DIN WEBBPLATS, ELLER (C) KOMPATIBILITET MELLAN DIN KOD ELLER NÅGON ANNAN KOD MED WEBS TEKNIK.

ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLES GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, OCH ALL PLATTFORMSKOD, API:er, APPLIKATIONER, TJÄNSTER, TREDJE PARTS PROGRAMVARA OCH INNEHÅLL (INKLUDERAT TREDJE PARTS INNEHÅLL), GÖRS ENLIGT DIN EGEN OMDÖMESFÖRMÅGA OCH PÅ DIN EGEN RISK OCH DU KOMMER ATT VARA ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATASYSTEM ELLER ANDRA ENHETER ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM ERHÅLLS AV DIG FRÅN WEBS ELLER DESS EFTERTRÄDARE, NÄRSTÅENDE BOLAG, ENTREPRENÖRER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, PARTNERS ELLER AGENTER ELLER VIA ELLER FRÅN SAJTERNA, SKA UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN.

VISTAPRINT ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON ANVÄNDARES ELLER APPLIKATIONSUTVECKLARES BETEENDE PÅ SAJTERNA, PLATTFORMEN, APPLIKATIONERNA ELLER WEBBPLATSERNA.

27. Ansvarsbegränsning

DU SAMTYCKER TILL ATT, OAVSETT VILKEN RÄTTSLIG TEORI SOM ANSPRÅKET GRUNDAR SIG PÅ, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAKTSAMHET, SKA VISTAPRINT ELLER DESS EFTERTRÄDARE, NÄRSTÅENDE BOLAG, ENTREPRENÖRER, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, PARTNERS ELLER AGENTER INTE VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR (A) NÅGRA STRAFFRÄTTSLIGA SKADESTÅND, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND PÅ GRUND AV INKOMSTBORTFALL, UTEBLIVNA AFFÄRER ELLER VINSTER, KOSTNADER FÖR ATT TÄCKA GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM WEBS HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, EN WEBBPLATS ELLER PLATTFORM, ELLER (B) SKADOR SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV DETTA AVTAL ELLER NÅGRA AV VÅRA RIKTLINJER (TOTALT FÖR ALLA EVENTUELLA KRAV FRÅN DIG) SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM ÄR STÖRST AV (i) $ 100 OCH (ii) DET SAMMANLAGDA BELOPPET SOM DU HAR BETALAT TILL WEBS DE TOLV MÅNADERNA OMEDELBART FÖRE FÖRSTA MEDDELANDET OM KRAVET.

DESSA BEGRÄNSNINGAR SKA OCKSÅ TILLÄMPAS BETRÄFFANDE ALLA SKADOR SOM ÅSAMKAS AV NÅGOT SKÄL PÅ NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM SÄLJS ELLER TILLHANDAHÅLLES PÅ NÅGON TREDJE PARTS SAJT ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLHANDAHÅLLITS AV EN TREDJE PART (INKLUDERAT APPLIKATIONSUTVECKLARE) OCH SOM HAR MOTTAGITS AV DIG VIA SAJTERNA ELLER HAR MARKNADSFÖRTS PÅ SAJTERNA ELLER MOTTAGITS AV DIG PÅ NÅGON TREDJE PARTS SAJT.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNING AV VISST SKADESTÅNDSANSVAR. OM DU BOR I EN SÅDAN JURISDIKTION, GÄLLER INTE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. BEGRÄNSNINGARNA ELLER FRISKRIVNINGARNA FRÅN GARANTIER, KOMPENSATIONER ELLER SKADESTÅNDSANSVAR SOM FINNS I DETTA AVTAL GÄLLER FÖR DIG I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN SOM NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR ÄR TILLÅTNA ENLIGT LAGEN I DEN JURISDIKTION DÄR DU BOR.

28. Ändringar i Webs Tjänster

Webs förbehåller sig rätten att när som helst (och från tid till annan) ändra, tills vidare upphäva eller sluta tillhandahålla Webs Tjänster eller någon del därav med eller utan meddelande. Webs ska inte vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, tillfällig upphävning eller nedläggning av Tjänsterna.

29. Ändringar

Vi kan rätta, anpassa, ändra, lägga till eller ta bort delar av detta Avtal eller alla Riktlinjer när som helst utan föregående meddelande till dig genom att publicera en reviderad version på www.webs.com eller någon annanstans på Sajterna. Den reviderade versionen kommer att träda i kraft när vi publicerar den. Vänligen kontrollera detta Avtal och alla Riktlinjer regelbundet så att du får vetskap om ändringar. Din fortsatta användning av Sajten eller någon Webbplats efter publicering av ändringarna utgör ditt bindande godtagande av ändringarna. Vi ändrade senast detta Avtal det datum som anges ovan. Likväl, om den reviderade versionen inkluderar en väsentlig ändring kommer den att få verkan för en befintlig Användare vid den tidpunkt som inträffar först av (a) datumet för ditt godkännande eller (b) 30 dagar efter att den väsentliga ändringen publiceras på www.webs.com eller någon annanstans på Sajterna. Den reviderade versionen kommer att gälla för dig omedelbart om du är en Användare som registrerar eller först använder Sajterna på dagen för eller efter publiceringen av den reviderade versionen.

30. Giltighetstid och uppsägning

Detta Avtal ska förbli giltigt och ha verkan även om och tills ditt konto har avslutats i enlighet med vad som stadgas häri. Du kan säga upp ditt konto och avsluta din användning av Sajterna när som helst och oavsett skäl. Webs har rätt att (godtyckligen) oavsett skäl (i) radera, stänga av eller avaktivera ditt konto, blockera din e-post eller IP-adress eller på annat sätt avsluta din åtkomst till eller användning av Sajterna eller någon Webbplats, (ii) ta bort och kasta allt Innehåll inom Webbplatsen eller någon annanstans på Sajterna eller (iii) stänga ner en Webbplats, med eller utan meddelande och utan något ansvar gentemot dig.

Om du avslutar ditt konto har vi inte någon skyldighet att återbetala dig några avgifter som du kan ha betalat förutom enligt vad som kan krävas av tillämplig lag.

31. Följd av Uppsägning

Vid avaktivering av ditt konto, upphör detta Avtal att gälla och dina åtkomsträttigheter till Sajterna och alla Webbplatser upphör omedelbart att existera. Om du önskar radera Innehåll på Sajterna, kan du radera det genom att gå till varje enskild Webbplats som du har bidragit till. Webs är inte ansvarigt för att radera Innehåll på dina vägnar och Webs kommer inte att ha någon skyldighet att hjälpa dig i att flytta dina uppgifter eller din(a) Webbplats(er) från Sajterna. Observera att, även om Innehållet raderas från Webs aktiva servrar, kan det finnas kvar i våra arkiv (dock har vi inte någon skyldighet att arkivera eller säkerhetskopiera ditt Innehåll). Webs har inte någon skyldighet att betala tillbaka några avgifter för Betaltjänster.

32. Fortlevnad

Bestämmelserna under följande avsnitt ska fortsätta att gälla även efter uppsägning av detta Avtal oavsett skäl: Avsnitt 2, 4-9, 11-20, 22-26, 29-34.

33. Lag och skiljedomsförfarande

Detta Avtal ska regleras av lagarna i delstaten Maryland utan att det påverkar principer som kan fastställas enligt tillämpning av lagen i någon annan jurisdiktion. Du samtycker till att underkasta dig jurisdiktionen i den delstatliga eller federala domstol som ligger i delstaten Maryland för tvistlösning av alla slags anspråk eller tvister. Alla anspråk och tvister i samband med detta Avtal ska lösas på ett kostnadseffektivt sätt genom bindande icke-offentliga skiljedomsförfaranden och måste påbörjas inom trettio (30) dagar från det att anspråket uppstår, eller grunden för talan har preskriberats. Skiljeförfarandet ska inledas i ett fastställt alternativt tvistlösningsorgan som parterna gemensamt kommer överens om. Det alternativa tvistlösningsorganet och parterna måste uppfylla följande regler: (a) tvistlösningen ska ske via telefon, online och/eller endast baseras på skriftliga inlagor, det specifika sättet ska väljas av den part som inleder skiljedomsförfarandet, (b) skiljedomsförfarandet ska inte involvera något personligt framträdande av parterna eller vittnen förutom om detta ömsesidigt överenskommes mellan parterna och (c) skiljedomen som utfärdas av skiljedomaren kan lämnas in till behörig domstol. Utan att det påverkar vad som har sagts ovan, kan vi ansöka om domstolsföreläggande eller andra liknande åtgärder för att skydda våra immateriella rättigheter i behörig domstol.

34. Amerikanska Exportkontroller

Du samtycker till att uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar som kontrollerar export och återexport, inkluderat Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av U.S. Department of Commerce, handels- och ekonomiska tillstånd som upprätthålls av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), och International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") som upprätthålls av det amerikanska utrikesdepartementet. Du samtycker särskilt till att du inte ska, direkt eller indirekt, sälja, exportera, återexportera, överföra, omdirigera eller på annat sätt förfoga över några produkter, programvara eller teknik (inkluderat produkter som härrör från eller baseras på sådan programvara eller teknik) som mottas från Webs enligt detta Avtal till någon destination, enhet eller person som är förbjuden enligt USA:s lagar och förordningar, utan att erhålla föregående beviljande från behöriga myndigheter enligt vad som krävs av lagar och förordningar. Du samtycker till att, i största möjliga mån som lagen tillåter, ersätta Webs från och mot böter eller sanktioner som kan uppstå till följd av din överträdelse av denna bestämmelse. Denna klausul om exportkontroll ska fortsätta att gälla även efter uppsägning eller annullering av detta Avtal.

35. Allmänt

Du samtycker till att uppfylla alla tillämpliga policyer som gäller för Webs och Sajterna, och de som utfärdas av våra utomstående leverantörer av betaltjänsterer, vars policyer antingen publiceras på Sajterna eller tillhandahålls dig via en länk i dessa Tjänstevillkor. Dessutom samtycker du till att uppfylla alla tillämpliga lagar. Webs underlåtelse att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående från rättigheten eller bestämmelsen. Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig, samtycker parterna likväl till att domstolen ska försöka ge verkan åt parternas vilja såsom den avspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i detta Avtal ska fortsätta att vara i giltiga. Ditt konto får inte överlåtas. Parterna är oberoende avtalsparter i förhållande till varandra. Du får inte delegera dina skyldigheter enligt detta Avtal eller överlåta detta Avtal, helt eller delvis. Webs får överlåta detta Avtal helt eller delvis, enligt eget gottfinnande, utan ditt samtycke och utan meddelande. All obehörig användning av Webs datasystem är ett brott mot detta Avtal och vissa federala och delstatliga lagar, inkluderat utan begränsning till Computer Fraud and Abuse Act (18 USC avsnitt 1030 och följande), avsnitt 3-805 och 3-805-1 i Maryland Criminal Law Code och avsnitt 14-3001, 14-3002 och 14-3003 i Maryland Commercial Law Code. Sådana överträdelser kan göra att du och dina agenter blir föremål för civilrättsliga och straffrättsliga sanktioner. Detta Avtal, inkluderat länkar till villkor för utomstående Leverantörer av betaltjänster, utgör hela avtalet mellan dig och Webs och det reglerar din användning av Sajterna och ersätter alla tidigare avtal (oavsett om de är skriftliga eller muntliga) mellan dig och Webs gällande innehåll häri. De andra Användarna på Sajterna är avsedda tredje parts rättighetsinnehavare av dina skyldigheter enligt detta Avtal. En part ska inte vara ansvarig för utebliven prestation eller försenad prestation (förutom betalningsskyldigheter) som beror på en händelse som rimligen ligger utom partens kontroll, inkluderat men inte begränsat till krig, fientliga handlingar, revolutioner, uppror, tumult, nationell nödsituation, epidemier, brand, översvämning, jordbävning, naturkrafter, explosion, handelsförbud eller "force majeure". Inget i detta Avtal ska hindra oss från att uppfylla tillämpliga lagar och förordningar.

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Webs är en tjänst för webbplatskonstruktion och webbhotell som tillhandahålls på https://www.webs.com och https://www.freewebs.com och dess direkt associerade domäner, widgets, verktyg, tjänster och applikationer som drivs av Webs (tillsammans ”Webs” eller ”Tjänster”). Din sekretess på Internet är mycket viktigt för oss. Vi strävar efter att göra din nätupplevelse tillfredsställande och säker.

Denna “Sekretesspolicy” förklarar vilken information vi samlar in från våra användare och hur vi använder den. Genom att använda eller tillträda våra Tjänster, accepterar du den praxis som beskrivs i denna Sekretesspolicy. (Begrepp med stor begynnelsebokstav som inte definieras häri har den betydelse som anges i våra Tjänstevillkor).

Webs är inte avsedd för personer under 16 år. Om du är under 16 år kan du inte registrera dig på Webs.

Vilken information samlar Webs in?

Webs samlar in och lagrar tre typer av information om användare som är föremål för vår Sekretesspolicy:


 • Information användare tillhandahåller oss:
  Dessa är frivilliga bidrag som görs när du skapar ett konto på Webs eller genom din användning av Tjänsterna, såsom ditt namn, födelsedatum, plats och e-postadress som du tillhandahåller vid registrering, publicering av Innehåll eller betalningsinformation som tillhandahålls vid köp. Observera att när du registrerar dig på Webs eller publicerar Innehåll, är din information inte anonym för oss.
 • Information som vi samlar in när du interagerar med Webs:
  Vi spårar åtgärderna du vidtar på Webs, såsom att lägga till en vän, lägga till en applikation eller publicera Innehåll. Dessutom, när du tillträder våra Tjänster kan vi samla in information om din åtkomstmetod (såsom maskinvaru- och programvaruattribut), plats, IP-adress och sidor som du besöker. Dessutom lagrar vi viss information från din webbläsare genom att använda "cookies". (För mer information om cookies, se avsnittet "Vad är cookies?")
 • Information som vi mottar från tredje parter:
  Vi äger inte och driver inte tredjeparts-applikationer, användarwebbplatser och andra tjänster som erbjuds som du kan använda eller interagera med via Webs (tillsammans ”Webs-förbättrade” applikationer, webbplatser och tjänster). När du än besöker, använder eller interagerar med en Webs-förbättrad applikation, webbplats eller tjänst, kommer vi att motta information från dem, inkluderat information om åtgärder du vidtar och Innehåll du publicerar på applikationen, webbplatsen eller tjänsten.
Varför samlar Webs in information om mig?

Webs samlar in information i syfte att tillhandahålla en säker, effektiv och kundanpassad upplevelse. Denna information gör det möjligt för oss att bättre skräddarsy vårt innehåll efter användares behov och hjälper oss att bättre förstå vår publiks demografi. Webs kan använda delar av denna information för att kontakta dig, anpassa innehållet och visa reklam för dig, förbättra våra tjänster, genomföra undersökningar och tillhandahålla anonyma rapporter till kunder. Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som de behövs för det avsedda syftet eller eftersom vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Hur kommer Webbplatser och Applikationer på Webs behandla min information?

Som vi har nämnt innan är det inte vi som äger och driver Webs-förbättrade applikationer, webbplatser och tjänster. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att leverantörer av Webs-förbättrade applikationer, webbplatser och tjänster använder information som du delar på Webs på ett sätt som är förenlig med dina sekretessinställningar och villkoren i denna Sekretesspolicy, men vi kan inte garantera att de följer våra regler. Var god ta dig tid att göra dig bekant med sekretessinställningarna på ditt konto, liksom inställningarna och riktlinjerna för applikationer, webbplatser och tjänster som du besöker, lägger till eller använder på Webs. Här är några särskilda saker att komma ihåg:

 • Genom att besöka eller bli Medlem på en Webbplats på Webs kommer det Innehåll och den information som du tillhandahåller under registreringsprocessen (inkluderat din e-postadress) och andra interaktioner med Webbplatsen att vara tillgänglig för Webbplatsskaparen och dennes behöriga representanter och administratörer, liksom alla Applikationsutvecklare vars Applikationer drivs på Webbplatsen.
 • Genom att lägga till eller använda en Applikation eller en tjänst som tillhandahålls av en av våra dotterbolag eller affärspartners, kommer informationen som du tillhandahåller i interaktionen med den Applikationen eller tjänsten att bli tillgänglig för respektive Applikationsutvecklare, dotterbolag eller affärspartner och deras behöriga representanter.
 • Även om vissa kategorier av profilinformation (såsom din födelsedag) har sekretessinställningar, anses andra uppgifter (såsom ditt namn, kön, profilfoto, geografiska region, vänlista, lista över webbplatser som du har anslutit dig till) vara offentligt tillgängliga och det finns inte några sekretessinställningar för dem.
 • Även efter det att du tar bort informationen från din profil eller raderar ditt konto, kommer kopior av informationen att förbli synlig på andra platser i den mån den har delats med andra, då den på annat sätt distribuerades enligt dina sekretessinställningar eller sekretessinställningarna på Webbplatsen/Webbplatserna eller Applikationen/Applikationerna som du använde, eller om den kopierades eller lagrades av andra användare.
 • Vissa typer av kommunikation som du skickar till andra användare kan inte tas bort, såsom meddelanden.
 • När du publicerar information på en Webbplats är informationen föremål för den Webbplatsens sekretessinställningar och sekretesspolicy, som kan ändras från tid till annan.
 • Offentligt tillgänglig information kan vara åtkomlig för alla på Internet, inkluderat tredje parts sökmotorer som kan indexera, cachelagra och spara informationen.

Du bör alltid granska riktlinjer för tredje parts webbplatser, applikationer och tjänster för att säkerställa att du känner dig bekväm med det sätt på vilket de använder informationen som du delar med dem. All information som du delar med dem sker på din egen risk. Om du anser att en applikation, webbplats eller tjänst bryter mot våra regler, bör du rapportera överträdelsen genom att använda detta formulär, och vi förbehåller oss rätten att vidta de åtgärder vi anser lämpliga utan att åta oss någon skyldighet eller ansvar att göra det.

Vad är cookies?

Webs kan komma att placera en textfil kallad “cookie” i webbläsarfilerna på din dator. Dessa cookies hjälper oss att göra Webs enklare att använda, förbättra vår reklam och skydda både dig och Webs. Till exempel kan en cookie användas för att lagra eller “komma ihåg” din inloggningsinformation (men inte ditt lösenord) så att du inte behöver logga in manuellt på sajten vid varje besök. Du kan ta bort eller blockera cookies genom att använda inställningarna i din webbläsare, men i vissa fall kan det påverka din möjlighet att använda vissa av våra Tjänster.

Våra annonsörer och partners kan också placera ut cookies via våra Tjänster. För mer information, se avsnittet "Vad gäller för tredje parts annonser och länkar?"

Vad gäller för tredje parts annonser och länkar?

I samband med annonsering på Webs, kan en tredjepartsannonsör placera eller känna igen en unik cookie på din webbläsare. Dessutom kan vissa länkar från Webs leda till webbplatser som drivs av andra företag. Även om dessa webbplatser och annonser kan ha co-branding med vårt namn eller vår logotyp, är det inte vi som driver eller upprätthåller dessa webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa cookies och användare av Webs Tjänster bör kontrollera sekretesspolicyn hos relevant annonsör för att ta reda på om och hur denne använder cookies. Webs är inte ansvarig för webbplatser som drivs av tredje parter som det länkas till på någon av våra webbplatser.

Annonser som finns på denna webbplats, Webs och webbplatser som drivs via Webs webbhotell kan levereras till dig via Google Ad Manager, DoubleClick eller andra reklampartners. Information om dina besök på denna webbplats, såsom antalet gånger du har sett en annons (men inte ditt namn, adress eller andra personuppgifter) används för att förse dig med annonser. För ytterligare information om dessa partners, deras cookies och hur man väljer att avregistrera sig, vänligen följ länkarna nedan.

Hur säker är min information?

Webs använder kommersiellt rimliga fysiska, elektroniska och procedurmässiga åtgärder för att skydda personligt identifierbar information i vår besittning mot förlust, stöld och obehörig användning, utlämnande eller ändring. Vi begränsar åtkomst till personuppgifter om dig till anställda som vi tror rimligen behöver den informationen för att tillhandahålla support, produkter eller tjänster till dig eller för att uppfylla sina funktioner inom vår organisation.

Även om vi har fastställt och upprätthåller säkerhetsprocedurer för att skydda dina personuppgifter, tänk på att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Vi kan inte kontrollera handlingar av andra användare med vilka du delar din information. Vi kan inte garantera att endast behöriga personer kommer att se din information. Vi kan inte säkerställa att information som du delar på Webs inte kommer att bli offentligt tillgänglig. Vi är inte ansvariga för tredje parts kringgående av några sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder på Webs. Du kan minska dessa risker genom att använda sunt förnuft och säkerhetsrutiner såsom att välja ett starkt lösenord, använda olika lösenord till olika tjänster och använda uppdaterade antivirusprogram.

Vänligen rapportera alla säkerhetsöverträdelser till oss via detta formulär.

Hur privat är Innehållet jag laddar upp?

Allt innehåll som laddas upp eller skapas genom att använda våra Tjänster och som publiceras på en Webbplats visas som standard offentligt och är därmed tillgängligt för allmänheten, om det inte uttryckligen skyddas av Webbplatsskaparens valfria inställningar för lösenordsskydd.

Observera att även om du inte publicerar länkar till Innehåll eller skickar länkar till en sökmotor, kan individer eller sökmotorer upptäcka och länka till ditt Innehåll genom datautvinning, gissning av adressen, spindelsajter eller andra metoder. Om du är bekymrad över sekretessen eller konfidentialiteten för Innehållet som du producerar, vänligen vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att känsligt material är lösenordskyddat. Webs garanterar inte något vad gäller tillförlitlighet eller säkerhet i funktionen för lösenordsskydd.

Vilken kontroll har jag över min information?

Som registrerad medlem kan du ändra eller uppdatera informationen på ditt personliga konto när som helst genom att logga in på ditt konto och (a) gå till Inställningar för varje Webbplats du har skapat och (b) gå till Hantera profil för varje Webbplats du har gått med i genom att klicka på tillhörande länk kallad Redigera profil på Kontrollpanelen . Du kan också ta bort Webbplatsen/Webbplatserna som du kan ha skapat på Webs, när som helst, genom att logga in på ditt konto och klicka på motsvarande länk kallad "Radera webbplats" på a Kontrollpanelen . Om du önskar göra det kan du också radera och stänga ditt Webs-konto när som helst genom att kontakta vårt supportteam. Notera att borttagen eller raderad information kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod.

Hur delas informationen?

Webs kommer inte att dela din personligt identifierbara information med andra förutom enligt vad som beskrivs häri beträffande delning med Webs-förbättrade applikationer, webbplatser och tjänster och i begränsade omständigheter där vi tror att delning är skäligen nödvändig för att erbjuda Tjänsterna som krävs enligt lag eller tillåts av dig. Till exempel kan vi tillhandahålla information till tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Specifikt kan vi använda tredje parter för att underlätta vår verksamhet, såsom samlokalisering av våra Tjänster på en anläggning för servrar, för att registrera ditt domännamn, skicka ut e-postuppdateringar om Webs, tillhandahålla dig med e-postfunktioner för din domän, ta bort upprepad information från våra användarlistor, behandla betalningar för produkter eller tjänster eller tillhandahålla sökresultat eller länkar (inkluderat sponsrade länkar). I samband med dessa erbjudanden och denna affärsverksamhet, kan våra tjänsteleverantörer ha åtkomst till dina personuppgifter för användning under en begränsad tid. Vi kan överföra din information till andra länder än de som är med i EU och Schweiz, inklusive till USA. I den utsträckning som vi överför din information utanför EU eller Schweiz så regleras överföringen av ett avtal som innehåller standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46 i EU-förordningen 2016/679 från Europaparlamentet och Europarådet 27 april 2016 (”GDPR”).

När vi använder tredje parter för hantering av personuppgifter, införlivar vi skäliga avtalsmässiga och tekniska skydd som begränsar användningen av den informationen till Webs-specifika syften. Vi kan lagra personlig information på platser utom Webs direktkontroll (till exempel, på servrar eller databaser som är samlokaliserade med leverantörer av webbhotell).

Förutom om annat beskrivs i denna Sekretesspolicy, kommer vi inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part förutom om vi tror att utlämnandet är nödvändigt: (1) för att uppfylla rättsliga krav eller för att svara på en stämning, husrannsakningsorder eller annan rättslig process som mottas av Webs, oavsett om ett svar krävs enligt tillämplig lag, (2) för att genomdriva Webs Tjänstevillkor eller för att skydda våra rättigheter, eller (3) för att skydda säkerheten eller rättigheter för allmänheten eller användarna av Tjänsten. Webs förbehåller sig rätten att överlåta personuppgifter till en efterträdare som förvärvar rättigheterna till den informationen som en följd av försäljningen av Webs eller merparten av dess tillgångar till den efterträdaren. Vi kan också överlåta sådan information i samband med avyttring, fusion eller upplösning.

Vilka rättigheter har du för att få åtkomst till och kontrollera användningen av din information?

Du har rätt att

 • få åtkomst till dina personuppgifter
 • avbryta prenumerationen på marknadsföring eller återkalla specifika samtycken du har gett oss
 • begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss
 • få fel i dina personuppgifter korrigerade
 • få dina personuppgifter raderade (eller ändrade så att du inte kan identifieras) eller begränsa hur vi använder dina uppgifter – i båda fallen dock under särskilda omständigheter som föreskrivs i lag
 • inlämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet

Hur får jag reda på om några ändringar sker i denna Sekretesspolicy?

Vi kan komma att ändra denna Sekretesspolicy i enlighet med det tillvägagångssätt som anges i våra Tjänstevillkor. Om inget annat anges, tillämpas vår nuvarande Sekretesspolicy på all information som vi har om dig och ditt konto. Om vi gör några ändringar i denna Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringen här.

Vem kan jag kontakta gällande denna Sekretesspolicy?

För att göra en förfrågan om vår Sekretesspolicy, vänligen kontakta vår supportavdelning. Vill du kontakta vår dataskyddsansvariga kan du e-posta oss på [email protected]

Villkor för utvecklare

Senast uppdaterade: 19 februari 2010

Tack för ditt intresse i att utveckla en applikation på vår programvaruplattform ("Plattformen"). Vår Plattform är en förlängning av våra kraftfulla verktyg för webbplatskonstruktion, som ger dig unik åtkomst till tiotals miljoner Webbplatsskapare och Användare. De tjänster som erbjuds av Webs ("Webs" eller "oss" eller "vi" eller "vår/vårt/våra") inkluderar webbplatser på https://www.webs.com och https://www.freewebs.com liksom alla andra relaterade webbplatser, verktygsfält, widgets eller andra distributionskanaler som vi kan driva från tid till annan (tillsammans "Webs") och alla andra inslag, innehåll, tjänster eller applikationer som vi erbjuder från tid till annan (tillsammans "Tjänsterna"). Du kan få åtkomst till och utveckla diverse verktyg på vår Plattform, såsom Webs utvecklarplattform, godkända APIs ("Webs APIs"), RSS-inmatningar, Widgetbanken och andra verktyg.

Om du utvecklar eller driver (”Utvecklare” eller ”du”) en applikation eller någon annan teknisk integrering med våra Tjänster (”Applikation”) ska följande villkor (”Avtal” eller ”Villkor för utvecklare”) gälla för dig. Dessa är juridiskt bindande villkor för din användning och åtkomst till vår Plattform och våra Tjänster. Genom att utveckla en Applikation eller på annat sätt tillträda vår Plattform, samtycker du till att bli bunden av dessa Villkor för utvecklare, samt våra Tjänstevillkor, vår Sekretesspolicy och andra Riktlinjer. (Begrepp med stor begynnelsebokstav som inte definieras häri har den mening som anges i våra Tjänstevillkor.) Om du inte samtycker till dessa Villkor för utvecklare, Tjänstevillkor eller några av Riktlinjerna, måste du upphöra att använda och tillträda vår Plattform omedelbart.

Du framhåller att du är myndig och har rättshandlingsförmåga att acceptera de villkor, skyldigheter, återgivanden och ansvarsförbindelser som anges i dessa Villkor för utvecklare. Om du driver eller skapar en Applikation på eller via Webs som representant för ett bolag eller en rättslig enhet, (i) framhåller du att du är behörig att ingå detta Avtal på företagets eller enhetens vägnar, och (ii) samtycker du till att begreppen "du" och "din/ditt/dina" i detta Avtal syftar på ditt bolag eller rättsliga enhet.

1. Ansvarsfull användning och Policyer

Du samtycker härmed till att:

 • Du är ansvarig för din Applikation och dess innehåll och all användning du gör av vår Plattform. Detta inkluderar att säkerställa att din Applikation eller användning av Plattformen alltid uppfyller kraven i detta Avtal, våra Tjänstevillkor, vår Sekretesspolicy och våra Riktlinjer.
 • Den åtkomst till och användning av data som du mottar från Webs kommer att begränsas såsom följer:
  • Du kommer endast att begära uppgifter som du behöver för att driva din Applikation.
  • Du kommer att ha en sekretesspolicy som det ska finnas en länk till, från App Store-sidan och på annat sätt göra det tydligt för Användare vilka Användaruppgifter du kommer att använda och hur du kommer att använda, visa eller dela dessa uppgifter.
  • Du kommer inte använda, visa eller dela Användaruppgifter på ett sätt som är oförenligt med Användarens sekretessinställningar, våra Tjänstevillkor och Riktlinjer samt alla tillämpliga lagar och förordningar.
  • Du samtycker till att din användning och utlämning av Användaruppgifter på ett rimligt sätt ska skydda varje Användares rättigheter och att du aldrig ska iaktta standarder för sekretess och konfidentialitet i samband med användning och utlämning av Användaruppgifter som är mindre stränga än de som anges i vår Sekretesspolicy.
  • Du kommer att radera alla uppgifter som du har mottagit från oss som relaterar till alla Användare som drar tillbaka sitt godkännande, avbryter förbindelsen eller på annat sätt tar avstånd från din Applikation om vi inte skriftligen tillåter något annat.
  • Du kommer att radera alla uppgifter som du mottar från oss om vi avaktiverar din Applikation eller ber dig att göra det.
  • Vi kan begära att du ska uppdatera alla uppgifter du har mottagit från oss.
  • Vi kan begränsa din åtkomst till data.
  • Du kommer inte att överföra uppgifterna du mottar från oss (eller tillåta att data överförs) till någon, inkluderat annonseringsnätverk, utan vårt föregående samtycke.
  • Du får inte använda Användaruppgifter som du mottar från oss eller samlar in på automatiskt sätt, inkluderat information som härrör från dina målgruppskriterier, utan Användarens samtycke.
 • Utan vårt godkännande får inga annonser som exponeras via din Applikation visa några Användaruppgifter (såsom namn eller profilbilder), oavsett om uppgifterna erhölls av oss eller på annat sätt.
 • Du ska göra det enkelt för Användare att ta bort eller koppla från din Applikation.
 • Du ska göra det enkelt för Användare att kontakta dig. Du ska också dela din specifika e-postadress med Användare.
 • Du ska tillhandahålla kundsupport för din Applikation.
 • Du får inte ge din hemliga kod eller andra åtkomsträttigheter till Plattformen till någon annan part än ett ombud som handlar på dina vägnar som operatör av din applikation. Du är ansvarig för all aktivitet som sker med din kontoidentitet.
 • Du ska inte ge en vilseledande bild av ditt förhållande till Webs inför andra.
 • Du ska uppfylla alla tillämpliga lagar. Du ska särskilt (om tillämpligt):
  • ha en policy för borttagning av kränkande innehåll och begränsa upprepade överträdare i enlighet med Digital Millennium Copyright Act.
  • uppfylla Video Privacy Protection Act ("VPPA"), och erhålla uttryckligt samtycke från användare innan delning av Webs Användaruppgifter som är föremål för VPPA. Du förstår att Webs inte har några skyldigheter enligt VPPA.
 • Du samtycker till att vidta alla åtgärder som är nödvändiga eller som begärs av Webs för att uppfylla vår upphovsrättspolicy och tillämpliga lagar och förordningar med hänsyn till din Applikation och Användardata.
 • Vi kan analysera din Applikation, innehåll och data i alla syften, inkluderat kommersiella syften (såsom för att rikta in annonser och indexera innehåll för sökning).
 • För att säkerställa att din applikation är säker för användare eller i enlighet med dessa villkor kan vi undersöka, kontrollera eller på annat sätt granska den, och du samtycker till att inte blockera eller ingripa i granskningen eller kontrollen.
 • Webs eller andra utvecklare kan skapa Applikationer som erbjuder liknande inslag och tjänster, eller som på annat sätt konkurrerar med din Applikation.
2. Lagringsbara uppgifter

Med förbehåll för de andra villkoren häri, kan du lagra följande Användaruppgifter längre än 24 timmar: (a) användar-ID och andra identifierare för Webs beståndsdelar som hör till uppgifter som samlas in av din Applikation (förutom relationer mellan dessa ID:n), (b) eller några Användaruppgifter du samlar in direkt från Användarna.

3. Annonsering, avgifter

Förutom om något annat avtalas skriftligen, (a) får du inte debitera användare för användning av någon Applikation, eller debitera för ytterligare inslag eller förmåner i samband med en gratis Applikation, (b) får du inte visa några annonser eller webbsökrutor som tillhör tredje part på Webbplatser eller någon annanstans på Webs tjänster och (c) får du inte tillåta att kommersiella transaktioner genomförs med hjälp av din Applikation. Du förstår att vi inte garanterar att din åtkomst eller användning av Plattformen alltid kommer att vara gratis. Du är ansvarig för att betala alla skatter som införs på din användning av Plattformen eller andra Tjänster, inkluderat men inte begränsat till försäljning, användning eller mervärdesskatt. I den omfattning Webs är skyldig att indriva sådana skatter, ska den tillämpliga skatten endast läggas till på avgifter som Webs kan debitera.

4. Förbjudet innehåll/aktivitet

Bestämmelserna i stycke 8 i Tjänstevillkoren ska tillämpas på allt innehåll och alla aktiviteter av dig och inom din Applikation, inkluderat annonser och användargenererat Innehåll, för vilket du är ansvarig. Du får inte marknadsföra eller tillhandahålla Innehåll (inkluderat reklam) som hänvisar till, främjar, innehåller eller använder något av det förbjudna Innehållet eller Aktiviteten. Dessutom måste du ta itu med rapporterat olämpligt Innehåll i god tid.

5. Godkännande av Ansökan

Du samtycker till att Webs förbehåller sig rätten, men inte har någon skyldighet, att förhandskontrollera, låta bli att acceptera, visa eller överföra din Applikation via Webs eller på någon Webbplats eller vår Plattform helt eller delvis när som helst oavsett skäl, med eller utan meddelande och utan skadeståndsskyldighet.

6. Användarkommunikation

Din Applikation får inte skicka spam eller använda aggressiva virala marknadsföringsstrategier. Till exempel får du inte skicka ett användare till användare-meddelande, förutom om den avsändande Användaren har tagit direkt åtgärd gentemot en eller flera personer och förväntar sig att meddelandet ska skickas. På liknande sätt måste alla flöden eller uppspelningar som publiceras av din Applikation vara tydligt godkända och förväntade av Användaren. Du måste iaktta omdöme när du publicerar flöden eller uppspelningar för att förebygga en överdriven mängd av sådana historier på en Användares vägnar. Ett flöde eller en uppspelning ska aldrig ha som primärt syfte att främja eller marknadsföra din Applikation.

7. Genomdrivande

Vi kan vidta åtgärder mot dig och någon eller samtliga av dina Applikationer om din Applikation, enligt vår bedömning, bryter mot dessa Villkor för utvecklare, våra Tjänstevillkor eller Riktlinjer. Åtgärder för genomdrivande kan inkludera att vi avaktiverar din Applikation, begränsar dig och din Applikations åtkomst till Plattformens funktion, säger upp våra avtal med dig, eller någon annan åtgärd som vi enligt vårt eget gottfinnande anser är lämplig, utan ansvar eller föregående meddelande till dig.

8. Äganderätt och Licens till Webs IP

Du samtycker till att det, i förhållandet mellan dig och Webs, är Webs som äger alla rättigheter, äganderätter och intressen, inkluderat all intellektuell egendom, i och till Plattformen, API:s och alla andra verktyg, data, dokumentation, Webs varumärken (som definieras nedan) eller kod som vi kan komma att tillhandahålla dig för att få åtkomst till vår Plattform (tillsammans, "Webs IP"). Med förbehåll för villkoren i dessa Villkor för utvecklare och under giltighetstiden för dessa, är du härmed beviljad en begränsad, icke exklusiv, icke underlicensierbar, icke överlåtbar, fritt återkallelig licens att få åtkomst till Plattformen och använda Webs IP endast i syfte att skapa kompatibilitet mellan Plattformen och din Applikation. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt dessa villkor är förbehållna Webs. Du samtycker till att respektera alla upphovsrättsmeddelanden, information eller begränsningar som finns i någon del av Webs IP. Du får inte ändra, radera eller dölja någon upphovsrätt, varumärke, patent eller andra meddelanden som finns på Webs IP, inkluderat meddelanden om material som du laddar ner, överför, visar, skriver ut eller reproducerar från eller genom användning av Webs IP. Alla rättigheter som beviljas i dessa villkor beviljas endast till dig och inte, genom delaktighet eller på annat sätt, till något moderbolag, dotterbolag eller närstående bolag. Förutom om det uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal, samtycker du till att inte driva, hyra ut, leasa, låna ut, sälja åtkomst till, kopiera, arkivera, lagra, reproducera, arrangera om, ändra, ladda ner, ladda upp, skapa härledda arbeten från, visa, genomföra, publicera, distribuera, omfördela eller sprida någon av Webs IP och du kommer inte att tillåta någon tredje part gör något av detta (oavsett om det gynnar dig eller ej).

9. Äganderätt och Licens till din Applikation

Du äger dina Applikationer (med förbehåll för Webs underliggande rättigheter i Webs IP). Du beviljar härmed Webs en icke-exklusiv, underlicensierbar, överlåtbar, evig, oåterkallelig, fullt betald och royaltyfri, världsomspännande licens enligt alla rättigheter (inkluderat enligt alla patent som är utfärdade) för att (i) få åtkomst till, reproducera, distribuera, ändra format, skapa härledda arbeten, offentligt framföra, offentligt visa och lagra och cache-lagra din Applikation på våra servrar, inkluderat rättigheten att länka till, rama in eller bädda in din Applikation och rätten att tillåta tredje parter eller Webs att visa reklam och annat innehåll med och i samband med din Applikation, och (ii) på annat sätt få åtkomst till, använda och analysera din Applikation för våra interna affärssyften. Föregående licens begränsar inte våra rättigheter gentemot någon tredje part eller öppen licens enligt vilken din Applikation licensieras.

10. Reklamrättigheter och Varumärken

Med förbehåll för och i enlighet med villkoren i detta Avtal, beviljar Webs dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar rättighet (utan rättighet att underlicensiera) att visa Webs logotyp, varumärke, tjänstemärken och liknande (tillsammans ”Webs märken”) i den form som de tillhandahålls av Webs, endast i syfte att visa att din Applikation skapades för att samverka med vår Plattform. Du ska inte på något sätt antyda att Webs sponsrar din Applikation eller någon annan produkt eller tjänst. Webs förbehåller sig rätten att förändra eller ändra Webs märken när som helst. Webs förbehåller sig alla rättigheter i och till Webs märken och ändringar därtill och du samtycker till att endast använda den senaste versionen av nämnda ändrade Webs-märken och inte några tidigare versioner. Under detta Avtals giltighetstid får du använda Webs märken som vi tillhandahåller dig i alla pressmeddelanden eller andra offentliga redogörelser som har samband med din Applikation. Vid uppsägning av detta Avtal ska du omedelbart upphöra att använda Webs märken.

Du samtycker till att Webs, enligt eget gottfinnande, kan använda och hänvisa till dina varumärken, tjänstemärken, firmanamn, image, tecken, logotyper, domännamn och andra utmärkande varumärkessymboler eller identiteter som du tillhandahåller oss i marknadsföringsmaterial, ekonomiska redovisningar, presentationer, webbplatsmaterial, kundförteckningar och andra medier som nu är kända eller senare upptäcks i samband med marknadsföring, reklam och främjande av Plattformen, och alla produkter, varor, funktioner, förmågor och/eller tjänster som har samband med Plattformen och din användning och åtkomst till den.

11. Giltighetstid och Uppsägning

Din licens till Webs IP enligt dessa Villkor för utvecklare fortsätter att vara giltig tills den sägs upp av dig själv eller Webs. Du kan säga upp licensen och dessa Villkor för utvecklaren genom att avbryta användning av Webs IP. Du bekräftar och samtycker till att Webs när som helst och enligt eget gottfinnande, utan ansvar, med eller utan skäl och med eller utan meddelande kan: (a) säga upp licensen till Webs IP, (b) säga upp eller stänga av din åtkomst till Plattformen (c) säga upp dessa Villkor för utvecklare (d) ta bort, blockera, radera eller avaktivera åtkomst till din Applikation eller någon del eller funktion av din Applikation eller Användardata. Vidare förbehåller vi oss rätten, utan skadeståndsansvar, med eller utan meddelande och med eller utan skäl, att efter eget gottfinnande besluta att lägga ned Plattformen och/eller någon del eller funktion därav oavsett orsak. Vidare kommer dina rättigheter att använda Webs IP att upphöra omedelbart om du bryter mot något av villkoren häri. Webs förbehåller sig rätten att avaktivera Användares åtkomst till din Applikation när som helst, enligt eget gottfinnande, utan att meddela dig och utan skadeståndsansvar gentemot dig.

Vid upphörande eller uppsägning av licensen som beviljas häri, måste du omedelbart upphöra med all användning av Webs IP och radera all Användardata som har tillhandahållits av oss och som finns i din ägo eller under din kontroll (inkluderat från dina Applikationer och dina servrar).

12. Fortlevnad

Förutom eventuella betalningsskyldigheter som ännu ej har uppfyllts och som du kan ha ådragit dig innan uppsägningen, ska följande avsnitt fortsätta att gälla efter uppsägning av detta Avtal: stycke 1, 2, 4, 5, 9-16.

13. Friskrivning

Du avstår härmed oåterkalleligen och ovillkorligen från att, och förbinder dig till att inte, stämma Webs och dess dotterbolag eller någon av dess tjänstemän, chefer, ombud, aktieägare, anställda och representanter, gällande något krav, kostnader, förluster, ansvar och skadestånd av något slag (oavsett om det är direkta, indirekta, särskilda eller följdskador eller andra skador och oavsett om ansvaret grundar sig på utomobligatoriskt skadestånd (inkluderat oaktsamhet (oavsett om oaktsamheten är aktiv, passiv eller tillskriven), eller någon annan teori och oavsett om Webs har fått kännedom om möjligheten av nämnda skador) som härrör från eller på något sätt har samband med: (i) Din Applikation eller någon immaterialrätt som du utvecklar som är baserad på, använder eller har samband med Plattformen eller Webs IP, och (ii) som annars kan uppstå i samband med din användning av, tillit till eller hänvisning till Användaruppgifter, Plattformen eller Webs IP. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du från artikel 1542 i den kaliforniska civilrättskoden som stadgar: ”Ett allmänt avstående omfattar inte anspråk som borgenären inte känner till eller vars förekomst borgenären inte misstänker vid tidpunkten då avståendet lämnas, under förutsättning att kännedom om anspråket väsentligen skulle ha påverkat borgenärens överenskommelse med gäldenären.”

14. Skadeersättning

Förutom skadeståndsbestämmelserna i våra Tjänstevillkor, samtycker du härmed till att ersätta, försvara och hålla Webs, dess dotterbolag, filialer, samarbetande varumärken, alla tredje parts-annonsörer, teknikleverantörer, tjänsteleverantörer eller andra partners och alla av deras respektive tjänstemän, chefer, ombud, aktieägare, anställda och representanter skadelösa från alla anspråk från tredje part, krav, förluster, skador, kostnader eller skadeståndsansvar (inkluderat skäliga rättegångskostnader) som härrör från eller har samband med: (i) din överträdelse eller påstådda överträdelse av dessa Villkor för utvecklare, (ii) din användning av eller interaktion med Plattformen eller Webs IP, (iii) din Applikation, (iv), din överträdelse av någon lag, fördrag, förordning eller annat myndighetsbeslut, (v) din överträdelse av tredje parts äganderätt eller andra rättigheter, eller din användning eller missbruk av några Användaruppgifter, inkluderat överträdelse av vår Sekretesspolicy. Webs förbehåller sig rätten att på din bekostnad åta sig försvar och kontroll av alla ärenden som du är skyldig att gottgöra Webs och du samtycker till att samarbeta i vårt försvar av dessa anspråk. Du samtycker till att inte göra upp något ärende utan föregående skriftliga samtycke från Webs. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller rättegångsförfaranden så snart vi får kännedom om dem.

15. Sekretess

Alla koder, material, uppgifter eller annan information som har samband med Webs (inkluderat, utan begränsning, vår programvara, Plattform och Webs IP) som blir känd för dig, oavsett om det är muntligen, skriftligen eller genom inspektion av materiella objekt, inkluderat tekniska uppgifter, forskning, produktplaner eller know-how, eller annat, och som antingen är avsedd som konfidentiell eller som inte är allmänt känd eller möjlig att utröna för allmänheten utgör och innehåller sekretessbelagd information som tillhör Webs (”Sekretessbelagd information”). Du får inte avslöja Sekretessbelagd information för någon annan person, förutom anställda som har behov av att känna till informationen eller konsulter kontrakterade av dig som skriftligen har samtyckt till sekretessbegränsningarna som ska vara åtminstone lika beskyddande av den Sekretessbelagda informationen som dessa Villkor för utvecklare. Du får inte använda Sekretessbelagd information i något syfte förutom för att utöva dina rättigheter enligt dessa Villkor för utvecklare. Du ska vidta skäliga åtgärder för att skydda sekretessen och för att undvika obehörig användning och avslöjande av Sekretessbelagd information. Du ska omedelbart meddela Webs för den händelse att du blir medveten om någon obehörig eller misstänkt obehörig användning eller avslöjande av Sekretessbelagd information. All Sekretessbelagd information förblir Webs egendom, och ingen licens eller annan rättighet till Sekretessbelagd information beviljas härmed. På skriftlig begäran ska du förstöra eller lämna tillbaka all Sekretessbelagd information i din besittning till Webs. I tillägg till villkoren i denna bestämmelse, ska du och Webs fortsätta att vara föremål för alla sekretessåtaganden som du och Webs har ingått separat. Denna bestämmelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa Villkor för utvecklare.

16. Allmänt

Vi kan ändra dessa Villkor för utvecklare när som helst utan föregående meddelande, om vi anser att det är nödvändigt. Din fortsatta användning av Plattformen utgör accepterande av ändringarna. Webs underlåtelse att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående från rättigheten eller bestämmelsen. Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig, samtycker parterna likväl till att domstolen ska försöka ge verkan åt parternas vilja såsom den avspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i detta Avtal ska fortsätta att vara i giltiga. Parterna är oberoende avtalsparter i förhållande till varandra. Avtalet utgör inte och ska inte utgöra ett handelsbolag eller joint venture mellan parterna, eller ett anställningsförhållande och du samtycker till att Webs inte har något särskilt förhållande eller förvaltarskyldighet gentemot dig. Du får inte delegera dina skyldigheter enligt detta Avtal eller överlåta detta Avtal, helt eller delvis. Webs får överlåta detta Avtal helt eller delvis, enligt eget gottfinnande, utan ditt samtycke och utan meddelande. Förutom eventuella ömsesidigt upprättade ändringar härtill, utgör detta Avtal och våra Tjänstevillkor hela avtalet mellan dig och Webs och de reglerar din användning av Tjänsten och Plattformen och de ersätter alla tidigare avtal (oavsett om de är skriftliga eller muntliga) mellan dig och Webs gällande innehåll häri. Inget i detta Avtal ska hindra oss från att uppfylla tillämpliga lagar och förordningar.

17. Kontakta Webs

Du kan kontakta Webs gällande din Applikation genom att skicka ett e-postmeddelande till bizdev snabel-a webs.com. Du kan också använda kontaktformuläret på vår Utvecklarsida eller gå med i Webs-plattformens Google-grupp på https://groups.google.com/group/webs-platform.

Antispampolicy

Senast uppdaterad: 31 juli 2013

Vad är webbspam?

Webbspam består av webbsidor som skapas i syfte att manipulera sökmotorers algoritmer för att ge en onaturlig rankning av en webbplats eller webbplatser med specifika nyckelord eller sökord, ofta i syfte att tjäna pengar.

Webs tar spam och webbspam på allvar och kommer inte att acceptera spam eller webbspam av något slag. Följande metoder är INTE TILLÅTNA och bryter mot Webs Tjänstevillkor :

 • Innehållsspam: Webs tillåter inte att användarens sajter eller webbplatser fylls med populära och vinstdrivande sökord.
 • Länkspam: Webs tillåter inte skapande av länkar till en sida endast eller primärt i syfte att öka dess länkbaserade ställning.
 • Innehåll som skapats automatiskt/av ett program: Webs tillåter inte innehåll som har skapats av ett program. Innehåll som skapats av ett program består av stycken med slumpmässig text som inte betyder något för läsaren, men som kan innehålla sökord.
 • Instoppade sökord: Webs tillåter inte främjande av sajter som använder instoppade sökord, en teknik där webbplatser fylls med nyckelord för att öka sajtens rankning.
 • Cloaking: Webs tillåter inte främjande av sajter som använder cloaking, en teknik där ett visst innehåll presenteras för sökmotorer och annat innehåll presenteras för användarna.
 • Vilseledande JavaScript-omdirigeringar: Webs tillåter inte främjande av sajter som använder vilseledande Javascript-omdirigeringar. Vilseledande omdirigeringar är utformade för att vilseleda sökmotorer eller för att visa ett visst innehåll för mänskliga användare och ett annat innehåll för sökmotorer. Det är ett brott mot Webs tjänstevillkor att använda JavaScript, meta refresh eller andra tekniker för att omdirigera en användare till en annan sida i syfte att visa användaren en annan sida än den som sökmotorn ser.
 • Öppningssidor: Webs tillåter inte främjande av webbsidor som endast har skapats för att ranka högt i sökmotorresultat för vissa fraser, i syfte att sedan skicka användare till en annan sida. I många fall är öppningssidor skrivna för att ranka på en specifik fras och sedan kanalisera användare till en enda destination.
 • Varumärkesinnehåll: Webs tillåter inte användning av andras varumärken i namn, domän, underdomän eller i länkade sidhuvuden på din webbplats.
 • Dold text eller dolda länkar: Webs tillåter inte dold text eller länkar i ditt innehåll för att manipulera sökmotorrankning. Detta anses vilseledande och är ett brott mot Webs Tjänstevillkor.
 • Länksystem: Webs tillåter inte några länkar som är avsedda att manipulera en sajts rankning på en sökresultatsida. Användarsajter som använder denna strategi kommer att anses vara en del av ett länksystem och kommer att uteslutas. Detta inkluderar alla handlingar som manipulerar länkar på din sajt eller utgående länkar från din sajt. Manipulering av dessa länkar kan påverka kvaliteten av sökresultat och som sådan är den ett brott mot Webs Tjänstevillkor.

När du registrerar ett konto hos Webs samtycker du till att inte använda kontot för att skicka spam, virus eller på annat sätt missbruka tjänsten. Alla användare av Webs produkter, applikationer och tjänster är föremål för detta avtal, som är en del av Webs Tjänstevillkor.

Om Webs identifierar en användare som bryter mot detta avtal, förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga av användaren. Om problemet kvarstår förbehåller vi oss rätten att stänga av hela kontot och neka åtkomst till Webs produkter, applikationer och tjänster. I sådana fall skickar vi ett meddelande till webbsajtadministratörens registrerade sekundära e-postadress.

Om du identifierar en Webs-användare som bryter mot dessa avtal kan du rapportera missbruk till Webs via vår missbrukssektion.